Reel Kesim Güven Endeksi Nisan’da 3,4 Puan Artış Gösterdi

TCMB tarafından yayımlanan verilere göre, reel kesim güven endeksi Nisan’da 3,4 puanlık artışla 105,5’e yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Nisan 2019 dönemine ilişkin reel kesim güven endeksini (RKGE) açıkladı. Buna göre Nisan’da bir önceki aya kıyasla 3,4 puan artış göstererek 105,5 seviyesine yükseldi. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise bir önceki aya göre 0,7 puan artarak 100,0 seviyesinde gerçekleşti.

İmalat sanayinde faaliyet gösteren 1745 işyerinden alınan bilgilerle alınan RKGE Nisan’da artış gösterdi.

Endeks bir önceki ay olan Mart’ta da 4,9 puan değerinde bir yükselme kaydetmişti. Son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, üretim hacmi ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi.

Diğer taraftan, genel gidişat, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler ise eksi yönde etkileyen unsurlar oldu. Üretim hacminde ve iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyir azalırken, artış bildirenlerde iyileşme oldu.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğunu düşünenlerin sayısı bir önceki döneme benzer şekilde seyretti.

Önümüzdeki üç aylık değerlendirmede üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında artış bekleyenlerde artış oldu. İç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyir zayıflarken, gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ve üç aydaki istihdama ilişkin artış bekleyenlerin zayıfladığı gözlendi.

TMCB anketine göre ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenlerin bildirimlerinin güçlenerek devam ettiği tespit edildi. Gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla üretici fiyat endeksi beklentisinde 0,1 puanlık bir azalma kaydedildi. ÜFE’deki bu düşüş ile 22,5 seviyesine gelindi.

Ankete katılan işyeri sahiplerinin %46,5’i üretimlerini kısıtlayan bir faktör olmadığını söyledi.

%18,8’lik kesim ise üretimi kısıtlayan en önemli faktörün talep yetersizliği olduğunu savundu. Bu faktörü mali imkansızlık, hammadde ile ekipman yetersizliği ve işgücü yetersizliği izledi. Yurt içinde rekabetin azaldığı yaklaşımı aynı şekilde devam ederken, yurt dışında rekabet gücüne ilişkin azalış yönlü değerlendirmelerin ise güçlenerek devam ettiği kaydedildi. Ankete katılanların %8,2’si sanayide genel gidişatın iyi olduğunu savundu. %74,3’lük kesimin beklentileri zayıflarken, %17,5’lik kesimin kötümserliğinin arttığı gözlendi.

Paratic Piyasalar

Doviz Yatırımı Doviz Yatırımı