Yatırım yapmaya başla!

2018 İşsizlik Maaşı Ne Kadar? Nasıl Hesaplanır, Başvuru Şartları Nelerdir?

İşsizlik maaşı, çalışma hayatında yer alan herkesin bilgi sahibi olması gereken bir konu! İşte bu nedenle; aşağıdaki yazıda işsizlik maaşıyla ilgili merak soruların cevaplarını inceledik.
2018 İşsizlik Maaşı Ne Kadar? Nasıl Hesaplanır, Başvuru Şartları Nelerdir?

İş hayatında yer alan ya da kariyerine yeni başlayacak olan herkesi ilgilendiren işsizlik maaşı konusu, detayları ve getirilen yenilikleriyle öğrenilmesi gereken hususlar arasında yer alıyor. Zira işsizlik sigortası fonundan karşılanan söz konusu ödenek, işini kaybeden bireyler için hayati önem taşıyor.

6, 8 ve 10 ay olmak üzere değişken sürelerle alınabilen ve belli başlı başvuru şartları bulunan işsizlik maaşı, işsiz kalan kişinin geçimini devam ettirebilmesi için fazlasıyla önemli. Hepimiz biliyoruz ki iş arayışı döneminde devlet tarafından verilen bu maaşlar, işsizlik durumunda kişiye ilaç gibi geliyor.

Peki, işsizlik ödeneğinden kimler, nasıl faydalanabilir? 2018 yılındaki işsizlik maaşları ne kadardır ve başvuru şartları nelerdir? İşte a’dan z’ye işsizlik maaşı hakkında merak edilenler ve yanıtları…

Navigasyon

İşsizlik Maaşı Nedir?

İşsizlik Maaşı Nedir?İşsiz kalanların imdadına yetişen işsizlik ödeneği veya daha çok bilinen adıyla işsizlik maaşı, bir kişinin kendi isteği ya da kusuru dışında işini kaybeden sigortalı çalışanlara hükümet tarafından düzenli olarak ödenen aylıktır.

Çalışanların işsiz kalması halinde güvencesi olan işsizlik maaşı, kişinin kendi isteğiyle istifa etmesi durumunda değil, kendi isteği veya kusuru dışında işten çıkartılmasında verilmektedir. İlaveten söz konusu ödenek, çalışanın prim süresine ve brüt maaşına göre farklılık göstermektedir.

Mesela; işten çıkartılmadan önceki 4 ay boyunca asgari ücret alan biri ile asgari ücretin üzerinde maaş alan birinin işsizlik ödeneği farklı olacaktır. Çünkü ödenek hesaplanırken, çalışanın son 4 aydaki ortalama brüt kazancının % 40’ı hesaplanmaktadır. Fakat gelin bu konulara, aşağıdaki başlıklar altında ayrı ayrı değinelim.

İşsizlik Maaşı Şartları Nelerdir?

İşsizlik Maaşı Şartları Nelerdir?İşsizlik maaşı alabilmek için öncelikli şart, kişinin kendi isteği ve kusuru dışında işten çıkartılmış olmasıdır. Bu noktada; iş yeri kapandığı için işsiz kalanların ya da süreli bir iş akdi yapıp da süresi dolduktan sonra işi bırakanların da işsizlik ödeneği alabileceğini belirtelim.

Öte yandan; istifa eden fakat haklı fesih yaptığını kanıtlayan çalışanlar da işsizlik maaşı alabiliyor. Örneğin; mobbing, iyi niyet ve ahlak kurallarına uyulmaması, sağlık gerekçeleri, maaşın ödenmemesi gibi nedenlerden dolayı istifa eden çalışan haklı fesih yaptığını kanıtlamak için başvuru yapabiliyor. Konunun mahkemeye intikal etmesi ve çalışanın haklı fesih yaptığına karar verilmesi durumunda yine işsizlik ödeneğinden faydalanılabiliyor.

Ayrıca İşkur’un resmi sitesine göre; ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma gün sayısı 10 günden az olan kişiler de işsizlik sigortası kapsamında bulunuyor.

Tüm bunların yanı sıra; son 3 yılda 600 gün sigorta priminin doldurulmuş olması ve işsiz kalmadan önceki 120 gün kesintisiz bir şekilde primin ödenmesi gerekiyor.

Ancak hastalık, ücretsiz izin, kısmi istihdam, grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, ekonomik kriz, doğal afetler, gözaltına alınma, disiplin cezası nedenleriyle işyerinde faaliyetin durdurulması ya da ara verilmesi halinde, son 120 günün hesabında prim yatırılmayan bu süreler kesinti sayılmıyor.

Ayrıca işsizlik ödeneği alabilmek için hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR’a şahsen ya da mail yoluyla başvuru yapılması gerekiyor. Sürenin geciktirilmesi durumunda ise geciktirilen aylar için işsizlik maaşı talebinde bulunulamıyor.

Şöyle ki normalde 6 ay işsizlik maaşı alacak biri 30 gün yerine başvurusunu 60 gün sonra yaparsa 6 ay yerine 5 ay boyunca ödenek alıyor. Yani ne kadar geç başvuru yapılırsa, alınacak ödeneğin miktarı da aynı derecede azalıyor.

İşsizlik Maaşı Nasıl ve Nereden Alınır?

İşsizlik Maaşı Nasıl ve Nereden Alınır?Çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler diğer şartları da sağlamaları durumunda gayet tabii olarak işsizlik ödeneği alırlar.

Hizmet akdi feshedilen çalışan, hakkı olan aylığı almak için 30 gün içinde İŞKUR’a şahsen ya da mail yoluyla başvuru yapabilir. Bu noktada e-devlet üzerinden başvuru yapılabileceğini de belirtelim.

Başvuru yapıldıktan sonra ödenek almaya hak kazananlar, ilk maaşlarını kararın çıktığı ayın sonuna kadar alırlar. Ve bu ödenek, sigortalı işsizin nüfus cüzdanı ile birlikte gidilen herhangi bir PTT şubesinden alınabilir.

2018 Yılında İşsizlik Maaşı Ne Kadar Oldu?

2018 Yılında İşsizlik Maaşı Ne Kadar Oldu?2017 yılında en düşük işsizlik maaşı 659 liradan 710 liraya yükseltilmişti. En yüksek işsizlik ödeneği fiyatı ise 1.318 liradan 1.421 liraya çıkmıştı. Fakat 1603 liraya çıkartılan 2018 asgari ücreti ile birlikte işsizlik ödeneklerinde de değişiklik yapıldı.

İlaveten; torba yasadaki düzenlemeyle birlikte işsizlik maaşlarını her ayın sonunda alan vatandaşların, ödeneklerini her ayın 5’inde almasına karar verildi. Buna ek olarak; Aralık ayında Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliğe göre; işsizlik ödeneği başvurularının izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılacağı açıklandı.

Şimdi de gelelim merak edilen sorunun, yani 2018 yılındaki işsizlik maaşının ne kadar olduğunun yanıtına. Evet, milyonlarca kişinin merak ettiği sorunun cevabı şu ki gelen zamla birlikte 2018 işsizlik maaşının alt limiti 805 liraya yükseltilirken, en yüksek işsizlik maaşı ise 1610 lira oldu.

İşsizlik Maaşı Nasıl Hesaplanır?

İşsizlik Maaşı Nasıl Hesaplanır?İşsizlik maaşı hesaplamalarında belirleyici faktör, sigortalının son 4 aylık primine dayalı kazancı oluyor. Diğer bir ifadeyle; işsizlik maaşı hesaplanırken son 4 aydaki ortalama brüt kazancın % 40’ı baz alınıyor. Ve çalışanın maaşı ne kadar yüksek olursa olsun, alacağı işsizlik maaşı asgari ücret brüt tutarının % 80’ini geçmiyor.

Öte yandan; son 3 yıldaki işsizlik sigortası prim ödemesine göre kaç ay işsizlik ödeneği alınacağı belirleniyor. Mesela; 3 yıl içinde 600 gün prim ödeyen 6 ay, 900 gün prim ödeyen 8 ay ve 1080 gün prim ödeyen 10 ay işsizlik maaşı alıyor. Kısacası; 6, 8 ya da 10 ay boyunca farklı sürelerce alınabilecek asgari işsizlik ödeneği asgari 805 lira, azami işsizlik ödeneği ise 1610 lira oldu.

İşsizlik Maaşı Hangi Durumlarda Kesilir?

İşsizlik Maaşı Hangi Durumlarda Kesilir?İşsizlik maaşının hangi durumlarda kesileceği de öğrenilmesi gereken konular arasındadır. Ödeneğin hangi durumlarda  kesileceği, İŞKUR’un resmi sitesinde şu şekilde belirtilmiştir:

  • Kurumca teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddeden sigortalı işsizlerin ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilir.
  • Gelir getirici bir işte çalıştığı veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı aldığı tespit edilen sigortalı işsizlerin ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilir.
  • Kurum tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermeden reddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyen ve haklı bir nedene dayanmaksızın Kurum tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyen sigortalı işsizlerin işsizlik ödenekleri kesilir. Ancak bu hallerin sona ermesi durumunda, ödemelere yeniden başlanır. Şu kadar ki bu suretle yapılacak ödemenin süresi başlangıçta belirlenmiş olan toplam hak sahipliği süresinin sona erdiği tarihi geçemez.

İşsizlik Maaşı Alırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

İşsizlik Maaşı Alırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalarİşsizlik maaşı alan çoğu kişinin bilmediği konuların başında, bu süre zarfında genel sağlık sigortası kapsamına tabi tutuldukları gelmektedir. Yani işsizlik maaşı alan bir birey, kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerle birlikte genel sağlık sigortası kapsamındaki sağlık hizmetlerinden faydalanabilmektedir.

İlaveten; işsizlik sigortası almaya devam ederken bir günlüğüne de olsa gelir getirici bir işte çalışmaya başlayanların, İŞKUR’a bilgi vermesi gerekmektedir. Daha açık söylemek gerekirse, kişi işe girdiği tarihi takip eden günden başlayarak 15 gün içinde en yakın İŞKUR şubesiyle bu bilgiyi paylaşmalıdır.

Ücretsiz VİOP deneme hesabı açın ve 100.000 lira sanal para ile risk almadan nasıl yatırım yapacağınız öğrenin.Doviz Yatırımı Doviz Yatırımı
#Kariyer kategorisini keşfet

Daha fazla içerik yükleSAT AL
Size daha iyi hizmet verebilmek için Yasal Mevzuat çerçevesinde, veri politikalarımızda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgi ve izin iptali ile ilgili olarak Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz.
Ayrıntılar
Onaylıyorum