Paratic Haber: Ekonomi, Finans RSS Interactive

Spiritüel Ne Demek? Spiritüalizm Nedir?

Spiritüel Fransızca kökenli bir kelime olup, tinsel, ruhsal anlamına gelmektedir. Gelin, spiritüel ne demek, spiritüalizm nedir, birlikte inceleyelim.
Spiritüel Ne Demek? Spiritüalizm Nedir?
YAYINLANMA ZAMANI
SON GÜNCELLEME
Yorum

Latince ruh anlamına gelen spiritus sözcüğünden türetilmiş olan spiritüalizm, öte alemcilik olarak da ifade edilmektedir. Ve günümüzde spiritüel, spiritüellik, spiritüel enerji, spiritüel insan gibi kavramların her geçen gün biraz daha fazla insanın dikkatini çektiğini görüyoruz.

Nitekim maddeye artan bağımlılığın ve ruhsuz yaşantıların bu durumda etkili olduğunu rahatlıkla öne sürebiliriz diye düşünüyorum. Evet, anlamını bilen bilmeyen bir sürü insan tarafından kullanılan spiritüel sözcüğünün ne anlama geldiği konusunda pek çok farklı tanım yapılmakta, TDK’de tinsel olarak ifade edilen bu kelime değişik biçimlerde yorumlanmaktadır.

Kimilerine göre spiritüellik kişinin manevi yaşama odaklanması ve materyalist düşünceden tamamen uzaklaşmasıdır. Kimilerine göre ise negatif düşüncelerden tamamen arınmış, ruhunu iyilik ve güzellikle beslemiş kişiler spiritüel yaşamın sırrını çözmüş olanlardır. Kimileri de ruhani işlerle uğraşmanın spirütüellik anlamına geldiğini savunmaktadır.

Bazılarına göre ise spiritüalizm, varoluşun inceliklerini bilmek, varlık konusunda farkındalığı arttırmak gibi durumları ifade etmektedir. Ancak kavramın ortak unsurlarında göze çarpanlara baktığımızda karşımıza var oluş, anlayış, bilinç, farkındalık gibi ögeler çıktığını görüyoruz diyebiliriz. Kısacası; spiritüel karmaşık görünen ama özünde aynı şeyi savunan bir kavram. Gelin, konunun detaylarına aşağıdaki başlıklarda devam edelim.

Buna da Bakın: En İyi 20 Kişisel Gelişim Kitabı [Etkili ve Çok Okunanlar Listesi]

Spiritüel Ne Demektir? Kısaca Tanımı

Spiritüel Ne Demektir? Kısaca TanımıYukarıda da söylediğim gibi spiritüel tinsel demek! Ancak kavram üzerine yapılan yorumlara baktığımızda konu hakkında pek çok farklı şey söylendiğini görüyoruz. Mesela; bazıları spiritüel insanın, ruhsal konularla uğraştığını söylerken bazıları içinse spiritüel kelimesi iç dünyasının farkında olan kişiler için kullanılan bir sıfatı ifade ediyor. Öte yandan, kimileri de bu sözcüğü doğaüstü olgulara kendini fazla kaptırmış ve gerçeklikten uzaklaşmış kişiler için kullanıyor.

Hatta bazıları spiritüel insanları, geçmiş dönemlerde büyücü-cadı gibi ifadelerle nitelendirilen insanların bugüne uyarlanmış modelleri olarak tanımlıyor. Kimileri ise spiritüelliği aşırı dindarlık ya da kendini dine, tanrıya adamak olarak düşünüyor. Ama işin özü spiritüel yalnızca tinsel demek. Yani aslında hepimiz spiritüel varlıklarız. Tabii eğer bir ruhunuz olduğu gerçeğini inkar etmiyorsanız. Dilerseniz, bu noktada kafanızı fazla karıştırmadan, ruhçuluk, ruhanilik ile ilgili belli başlı kavramlar üzerine konuşalım ve spiritüellik denildiğinde akla ilk gelen şeyler nelermiş birlikte öğrenelim.

Reenkarnasyon

ReenkarnasyonSpiritüalizm, spiritüel denildiğinde akla ilk gelen kavramlardan bir tanesi reenkarnasyon! Yüzyıllardır tartışılan reenkarnasyon kavramının ne anlama geldiğini biliyorsunuzdur sanırım. Kısaca; ruh göçü olarak tanımlanabilecek reenkarnasyonun detaylı açıklamasına baktığımızda da sözcüğün; ruhun sürekli yeniden bedenlendiğine inanan spirtüalistlerin olaya verdiği ad biçiminde ifade edildiğini görüyoruz. Ki günümüzde yüzyıllar öncesinden bugüne kadar gelen düşünceye inanan sayısız insan olduğu tüm dünya tarafından bilinen bir gerçektir.

Karma

KarmaKaba tabirle; “ne ekersen onu biçersin” atasözünün anlamını ifade etmektedir. Karma yasasına göre; yaptığınız iyiliğe iyilikle, kötülüğe de aynı şekilde kötülükle karşılık bulursunuz. Kısacası karma öğretisine göre, ister fiziksel olsun isterse de zihinsel, her türlü eyleminizin sonucunu sürdürülen ya da sürdürülecek olan yaşamınızda bir gün mutlaka görürsünüz.

Astral Seyahat

Astral SeyahatAstral seyahat ise ruhun bedenden ayrılarak bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde ayrılarak seyahat etmesidir. Ve bu konuda yapılan sayısız farklı araştırma vardır. İşin gerçeği; herkes (özellikle de uyku esnasında) astral seyahati deneyimlemektedir. Sadece bazıları bunu bilinçli bir şekilde yapabilmektedirler. Hatta bu noktada astral seyahatle kıtalararası yolculuk yaptığını ileri süren kişiler bile vardır.

Aura

AuraBir diğer spiritüel kavram ise auradır. Özellikle de son yıllarda popülerleşen bu kelime ise insanın etrafına yaydığı enerjisi olarak ifade edilmektedir. Hani “aurası şöyle, böyle, çok güçlü bir auran var” gibi sözler ediliyor ya, işte burada kişinin çevresine yaydığı enerjiden bahsedilmektedir. Ruh halinize ve sağlık durumunuza göre auranız farklı renkler alır ve bu renkler bazı kişiler ya da araçlar tarafından görülebilir.

Reiki

ReikiSözcük; her yerde bulunan yaşam enerjisi kavramını karşılamaktadır. Geçtiğimiz yüzyılın başında Japonya’da ortaya çıkan reiki kavramı, birinin bir diğerine enerji vererek, onu tedavi etmesi olarak tanımlanabilir. Reiki yönteminde kişi Qi ya da Chi denilen yaşam enerjisini alır ve niyetine göre karşısındaki kişiye aktarır. Diğer bir ifadeyle; reiki ruhsal bir şifa yöntemidir. Bu yöntemi plasebo etkisi olarak görenler de bulunmaktadır.

Yüksek Benlik

Yüksek BenlikYüksek benlik, üst belik ya da üst bilinç olarak da ifade edilmektedir. Kimilerine göre tanrıdan insana bahşedilmiş olan yüksek benlik kimine göre ise doğru ile yanlışı iyi ile kötüyü ayırt etmemize yarayan zihin katmanımızdır. Tanrısal tarafımız olarak ifade edilen yüksek benliğe ulaşmak için meditasyon, yoga, reiki gibi çeşitli teknikler kullanılmalıdır. Çünkü üst benliğe ulaşmak için farkındalığı arttırmak gereklidir.

Spiritüalizm Nedir?

Spiritüalizm Nedir?Tinselcilik, ruhçuluk ya da öte alemcilik! Az çok bahsettik ama spiritüalizm nedir, konusunu burada daha detaylı bir şekilde ele alacağız. Bugün pek çok farklı grup kendine spiritüalist demekte olup, düşünce ve inanışlarında farklılıklar vardır. Ama hepsinde kabul gören şey, ruh denilen manevi ögenin varlığının kabulüdür. Ama bazı spiritüalistlere göre ruh, kişiye özgü değildir. Yani dünya üzerinde yaşamış ya da yaşamakta olan insan sayısı kadar ruh yoktur. Reenkarnasyona inanan bu spiritüalistlere göre ruh beden ölümü gerçekleştiğinde başka bir bedene göç etmektedir.

İşte bu nedenlerden dolayı bazı kaynaklar spiritüalizmi deneysel ve felsefi olarak ikiye ayırmışlardır. Felsefi spiritüalizm ya da ruhçulukta pek çok filozof ruhun varlığını kabul etmiş ama bazıları ruhların orijinal, kişiye özgü olduğu fikrine karşı çıkmıştır. Deneysel spiritüalizmde ise reenkarnasyonu kabul eden spiritüalistler vardır. Spiritüalizmin dinsel boyutu da bulunmaktadır.

Öteki dünya, sonsuz yaşam, dua gibi kavramlar ruhçuluk ile din arasındaki bağı açıklayıcı nitelikteki unsurlardır. Spiritüel boyuta ulaşmak için gerekli olan şeylerse şu şekilde belirtilmektedir: dua, tanrıya inanma-anlama, tanıma, bilme, maneviyat, hissetme, hoşgörü, düşünceli olma, meditasyon, soğukkanlılık… Pek çok spiritüaliste ve felsefeciye göre bu niteliklere sahip olunarak, aranılan maneviyata ulaşılabilir.

İnceleyebilirsiniz: En İyi 20 Psikoloji Kitabı [Etkili ve Çok Okunanlar Listesi]

Spiritüel Yaşam Ne Demektir? Nasıl Ulaşılır?

Spiritüel Yaşam Ne Demektir? Nasıl Ulaşılır?Spiritüellik ile ilgili merak edilen konulardan bir diğeri de spiritüel yaşam! Daha doğrusu, spiritüel yaşama nasıl ulaşılacağı! Nitekim spiritüel yaşam konusunun bu kadar çok ilgi çekmesinin altında yatan nedenin, zamanın bizi getirdiği nokta olduğunu düşünüyorum.

Koşuşturmacalı hayatlar, her geçen gün biraz daha azalan, yitirilen değerler, sevgisizlik, maddecilik ve benzeri şeylerin insanların çareyi spiritüel yaşamda aramasına yol açtığı kanısındayım. Ve spiritüel yaşama ulaştığını söyleyen kişilere baktığımızda bir kısmının dine yöneldiğini, bir kısmınınsa farkındalığını arttırmanın yollarını öğrendiğini görüyoruz.

İnceleyin: Olumlama Nedir? Nasıl Yapılır? Teknikleri Nelerdir?

Kimileri için dua etmek, namaz kılmak yüksek benliğe ulaşma yolu olurken, kimileri içinse kendini evrene bırakmak, hoşgörülü olmak, sevmek, kinden öfkeden uzaklaşmak spiritüel yaşamın sırrını çözmek oluyor. Ama ne olursa olsun hepsinde bir içselleşme, özdeki tanrısallığa, ilahi güce ulaşma, farkındalığı arttırma, şükretme eylemi vardır.

Yani şekil yönünden yolu yordamı değişse de içerik yönünden ruhsal yaşama giden yol hep aynıdır. İşte bunu anlamalı ve enerji, dua, çakra, inanç adını ne koyarsanız koyun, onu doğru kullanmayı öğrenin. Son olarak; size fikir ya da cesaret vermek adına; spiritüel yaşama ulaşmak için izlenebilecek birkaç örnek yöntemden bahsetmek istiyorum.

  • Zorlamayı bırakarak, hayatı olduğu gibi kabullenmeyi öğrenin.
  • Kabullenmeyi teslim olmak, vazgeçmek olarak değil, şükretmek ve tevekkül etmek olarak görün.
  • Her şerde bir hayır olduğu sözüne yürekten inanın.
  • Evrenin ya da inandığınız tanrının sizin için bir planı olduğunu bilin.
  • Kıskançlık, öfke, kibir gibi duyguların sizi yüksek benlik duygusundan uzaklaştırdığının farkına varın.
  • Yalnızca kendiniz için değil başkaları için de iyi dileklerde bulunun. Hatta duanızın ya da iyi niyetinizin kendinizden daha çok başkaları için olmasını sağlayın.
  • Sevmeyi öğrenin! Doğadaki mucizelerin farkına varın ve etrafınızdaki her şeye sevgiyle bakmayı öğrenin.
  • Sizi alıkoyan şeylerin gitmesine izin verin. Hem kendinizi hem de kin güttüklerinizi affedin.
  • Olumlama yapmayı öğrenin ve yumuş dokunuşlarla ruhunuzu uyandırmak için çabalayın.

Size daha iyi hizmet verebilmek için Yasal Mevzuat çerçevesinde, veri politikalarımızda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgi ve izin iptali ile ilgili olarak Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz.

Ayrıntılar
Sponsorlu | 2024/2Ç Kar/Zarar 35.99%/64.01%
Piyasalar yükselişte veya düşüşte olabilir.
Fiyat beklentini iki yönlü değerlendir.