Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
Paratic Haber: Ekonomi, Finans RSS Interactive
İNDİR

Borçlanma Araçları Nelerdir, Yatırımı Nasıl Yapılır?

Borçlanma araçları, hem avantajlı hem de güvenli enstrümanlardır. Şimdi bu araçları öğrenmeye ve detaylı bilgiler edinmeye hazır olun:
Borçlanma Araçları Nelerdir, Yatırımı Nasıl Yapılır?
Son Güncelleme: 
Yorum

Borçlanma araçları piyasası aracılığıyla işlem gören enstrümanlar yatırımcılar için alternatif yatırım ürünleridir. Bu ürünler sayesinde piyasada rekabet ortamı yaratılmıştır. Böylelikle piyasanın akıcılığı sağlanarak enstrümanların nakde dönüştürülme işlemleri kolaylaştırılmıştır. Piyasa 17 Haziran 1991 tarihinde kurulmuştur. Bireysel ve kurumsal olarak yatırımlarınızı Borsa İstanbul faaliyetinde görevli olan kurumlar üzerinden gerçekleştirebilir, birikimleri değerlendirme fırsatından yararlanarak para kazanabilirsiniz.

Borçlanma araçları içinde bulunan enstrümanlar yatırımcılar tarafından riski düşük araçlar içerisinde yer alır. Çünkü bu araçlarda devlet güvencesi vardır. Bu nedenle de risk diğerlerine göre daha düşüktür. Menkul kıymet grubunda yer alan enstrümanlar devlet ve şirketler tarafından piyasaya arz edilmektedir. Yatırımcılarda bu araçları alarak devletlerin ve şirketlerin fon ihtiyacını karşılamasını sağlayarak satış işlemlerini gerçekleştirdikleri anda anaparasını faiziyle birlikte geri almış olur. Böylece borsanın ekonomiye katkı yarattığı bu sayede kanıtlanmış olur.

Parasını güvenilir bir şekilde değerlendirmek isteyenlerin alternatif olarak yöneldikleri araçlar içinde yer alan borçlanma enstrümanları şirket ve devletlerin kaynak arayışlarını temin etmesini sağlar. Bu sayede hem ekonomik kalkınma yaşanır hem de işlemin sonucundan beklentiler karşılanır. Bilhassa bu konu en çok tercih edilen ürünler, devlet iç borçlanma (DİBS) senetleridir. Uzun vadede yüksek getiri sağlanmasını mümkün kılan bu araçların tercih edilme oranı daha fazladır. DİBS’lerin dışında menkul kıymetleştirilmiş enstrümanlar, gelire dayalı varlıklar, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından ihraç edilmiş likiditesi yüksek senetler, döviz ve Türk lirası ödemeli araçlar bulunmaktadır.

Şimdi, bu borçlanma araçlarını daha detaylı bir şekilde başlıklar altında tanıyalım, alım – satımları nasıl yapılır bakalım:

Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS)

Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS)Devlet iç borçlanma senetleri, hazine müsteşarlıkları tarafından yurt için piyasalara ihraç edilirler. Bu senetler borç senetleridir. Borcu olan taraf devlettir. Bu nedenle de bu evraklara yatırım yapmak güvenilirdir. Alacaklı kişi ise yatırım yapandır. Belirli bir süre içerisinde senede yatırım yapılır. Kupon ödeme tarihi geldiğinde işlemler sonlandırılarak vade bitiminde para kazanılır. DİBS’ler ikincil el piyasalarda işlem görürler ve kurumlar tarafından alınıp satılabilirler. Vade süreleri ihraç durumlarına, kuponlu – kuponsuz oluşlarına, faiz ödeme türlerine göre farklılık gösterir. Bu nedenle yatırım yapmak istediğiniz DİBS’in özelliklerini bilmelisiniz. Özellikle vade süreleri hakkında bilgi sahibi olmalısınız.

Devletler fon ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ikinci el piyasalara tahvil ve bono ihraç ederler. Tahviller 1 yılı aşkın süreli yatırım yapılan enstrümanlardır. Bu nedenle uzun vadede getiri sağlarlar. Bonolar ise 2 aydan az olmamak, 1 yıldan da fazla olmamak kaydıyla alınıp satılabilen sabit getiri menkul kıymet araçlarıdır. Bu araçlar hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın. Özellikle devlet tahvilleri ve hazine bonolarında minimum riskle belirli bir kazanç sağlanması garanti olduğu için yatırım amaçlı olarak tercih edilirler. Bu konuda faiz kazancı elde edildiği için faiz oranları hakkında da bilgi sahibi olmalısınız. Çünkü oranlarda yaşanan değişmeler kazanacağınız miktarlar üzerinde etki etmektedir.

Banka Bonoları

Banka BonolarıBankalar tarafından çıkartılan finansal varlıkların vade süreleri hazine bonolarıyla aynıdır. Hazine bonoları nedir, yatırımı nasıl yapılır buradan öğrenebilirsiniz. Banka bonolarında borçlu taraf bankadır. Kendine kaynak yaratmak isteyen bankalar tarafından çıkartılan bonolar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan incelemeler sonucu uygun görüldüğünde halka arz edilebilir. Bu nedenle bu enstrümanlarda güvenilirdir. Eğer banka bonosu almak istiyorsanız, iskonto oranlarına dikkat emelisiniz. Bu oranlar yıllık olarak hesaplanır. Alım – satım işlemleri bankaların web siteleri üzerinden duyurulmaktadır. Belirlenen süre içerisinde bankaya giderek daha detaylı bilgilere sahip olabilir, bu aracın kar getirip getirmeyeceğine karar vererek yatırım yapabilirsiniz.

Finansman Bonoları

Finansman Bonolarıİhraççılar tarafından çıkartılan bonolar da SPK’nin düzenlemelerinden sonra halka arz edilebilmektedir. Kısa vadeli borç senedi olan finansman bonolarının vade süreleri 1 yıldan fazla değildir ve ihraççının belirlemiş olduğu vade aralığında alım – satımı yapılmaktadır. Vade sürelerinin uzunluğuna göre iskonto oranı belirlenmiştir. Satışın gerçekleştirileceği yerlerde satış süreleri ihraççılar tarafından duyurulmaktadır. Bu duyuruları takip ederek finansman bonosu alabilirsiniz.

Özel Sektör Tahvilleri

Özel Sektör TahvilleriDevlet dışında Anonim şirketlerde finansal kaynak sağlamak amacıyla tahvil çıkartmaktadır. Bu tahvillerinde vade süreleri 1 yıldan uzundur. Şirket tarafından belirlenir. Serbest veya sabit olmak üzere faklı iki şekilde faiz oranı kullanılabilmektedir. Bu nedenle hangi oran üzerinden yatırım yapacağınızı bilmelisiniz. Hisse senetleri gibi tahviller şirketlere ortaklık hakları sağlamaz. Tahviller hakkındaki ayrıntılara bu yazıdan ulaşabilirsiniz. Sadece borç para verilerek sermayelerine belli bir süreliğine katkıda bulunulmuş olur. Böylelikle şirket borçlu, yatırımcı ise alacaklı konumundadır. Şirket borcunu vade bitiminde yatırımcıya ödemekle zorunludur. Şirket zarar etse dahi alınan parayı yatırımcıya ödemek zorunda olduğu için güvenli görülür.

Varlık ve İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler

Varlık ve İpotek Teminatlı Menkul KıymetlerSermaye piyasası aracı olan teminatlı menkul kıymetler, ihraççının genel yükümlülüğüne bağlıdır. Teminat karşılığında ihraç edilen borçlanma araçları ipotek teminatlı menkul kıymet ve varlık teminatlı menkul kıymet olarak farklı iki grup adı altında toplanmıştır. Varlık teminatlı olan enstrümanlar; ipotek finansmanı kurumları, bankalar, gayri menkul yatırım danışmalıkları, finansal kiralama, faktöring, finansman şirketleri tarafından teminat karşılık gösterilerek ihraç edilmektedir. İpotek teminatlı olanlar ise ipotek finansmanı ve konut finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilebilmektedir. Bu kurumların duyurularını takip ederek satışların yapılacağı tarihleri öğrenebilirsiniz.

Varlığa ve İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler

Varlığa ve İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetlerİpotek finansman ve varlık finansman fonu kuruluşlarının karşılık göstererek ihraç ettikleri borçlanma araçları varlığa dayalı olanlardır. Bu iki kurumdan menkul kıymetler karşılığında para toplanılmaktadır. Böylece borç sahiplerinin hesaplarına fon iç tüzüğüne uygun bir şekilde aktarılmaktadır. İpoteğe dayalı menkul kıymet borçlanma araçlarında ise ipotek finansmanı ve konut finansmanı kuruluşlarının devraldıkları karşılıklar sonucunda yapmış oldukları ihraçlardır. Birikimlerinizi bu şekilde değerlendirmek istiyorsanız, bu kuruluşların duyurularını takip etmelisiniz. Böylece avantajlı fırsatları değerlendirerek para kazanabilirsiniz.

Gelir Ortaklığı Senetleri

Gelir Ortaklığı SenetleriGelir ortaklığı senetleri ile kamu ortaklık fonuna aktarılarak satışı gerçekleştirilen baraj, köprü, elektrik santrali, karayolu, demir yolu gibi kamu kurum ya da kuruluşlarına ait olan değerlere ortaklık hakkı sağlamaktadır. Gerçek ve tüzel kişi olmanın ayrımı yapılmamaktadır. İster bireysel isterseniz de kurumsal olan gelir ortaklığı senedine yatırım yapabilirsiniz. Bu konuda mülkiyet ve işletme gibi haklara sahip olmayacağınızı bilmelisiniz. Bu yatırım araçlarını değişken faizli tahvillerle aynı özellikleri taşımaktadır. Ortaklık kelime geçmesine rağmen ortaklık bulunmamaktadır.

TCMB Likidite Senetleri

TCMB Likidite SenetleriBorçlanma aracı olan TCMB likidite senetleri, piyasa likidite düzeyini sağlama amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından çıkartılırlar. Vade süreleri esnektir. 91 günü aşmayan senetler indirimli olarak kendi nam ve hesabına ihraç edilmektedir. İkincil piyasalarda alım – satımı yapılabilmektedir. Toplu şekilde çıkartılırlar ve bir diğer ismi ile haiz senet olarak bilinirler.

Gelire Endeksli Senetler

Gelire Endeksli SenetlerDevlet iç borçlanma senetlerinin çeşitlendirilmesi amacıyla çıkartılan senetlerde yurt içi tasarrufların arttırılması istenmektedir. Gelire endeksli senetlerin hazine tarafından ihraçları gerçekleştirilmektedir. 2009 yılından itibaren günümüzde çok fazla kişi tarafından tercih edilen bu yöntemde getiriler, belirli kamu kuruluşları tarafından sağlanmaktadır. Bütçeye aktarılan hasılat payları gelire endekslenmiştir. Senetlerde asgari kupon ödemesi olduğu için karşılaşılan ters durumlarda olumsuz yönde etkilenilmez.

Borçlanma Senetlerine Nasıl Yatırım Yapılır?

Borçlanma Senetlerine Nasıl Yatırım Yapılır?Borçlanma senetlerine yatırım yapmak için borsa gerçek hesabı açtırmanız gerekiyor. Bunun için borsada işlem yaptırma yetki belgesine sahip olan kurumları seçmelisiniz. Bu konuda seçeceğiniz kurumun yasal olmasına dikkat etmelisiniz. Bankalar aracılığıyla bu borçlanma araçlarına yatırım yapabileceğiniz gibi özel kurumlar vasıtasıyla da alım – satımlarını gerçekleştirebilirsiniz. Vadesiz yatırım hesabı açtırmanız için nüfus cüzdanınızın ve ikametgah belgenizin fotokopisini kuruma iletmelisiniz. Böylelikle hesabınız birkaç gün içinde açılır. İçine paranızı yatırarak istediğiniz borçlanma aracını alıp – satabilirsiniz. Bu hususta yatırım yapacağınız aracın minimum değeri olan paranın hesabınızda olması gereklidir. Çünkü eksik bakiye ile işlem yapılamamaktadır.

Sonuç olarak; yatırım enstrümanları konusunda çeşitlilik sağlayan borçlanma araçlarında devlet veya kurumlara borç vererek, vade süresi dolduğunda paranızı faiziyle birlikte geri alırsınız. Fakat burada önemli olan husus faiz oranlarının miktarıdır. Oranların artması veya azalması direkt olarak kazancınızı etkiler. Bu yüzden ileriye dönük olarak oranların ne şekilde olacağını belirlemelisiniz. Böylece kar getirecek enstrümanlara yatırım yapabilirsiniz. Bu sayede paranızı değerlendirebilirsiniz. Bunun için detaylı olarak enstrümanlar ve borsa piyasası hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Piyasanın mantığına göre hareket ederek; başarılı yatırımcılara taş çıkartabilir, beklentilerinizi karşılayacak miktarlarda kazanç elde edebilirsiniz.

Size daha iyi hizmet verebilmek için Yasal Mevzuat çerçevesinde, veri politikalarımızda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgi ve izin iptali ile ilgili olarak Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz.

Ayrıntılar
Aklında yatırım fikri varsa harekete geç!
GCM Yatırım - Ödüllü ve Lisanslı Yatırım Kuruluşu
Sponsorlu