Paratic Haber: Ekonomi, Finans RSS Interactive

İnovasyon Nedir ve Çeşitleri Nelerdir? İnovasyon Örnekleri

Hayatın her alanında kolaylıklar sağlayan inovatif fikirleri sizler için derledik. Çığır açıcı inovasyon örneklerine göz atmak için hemen tıklayın!
İnovasyon Nedir ve Çeşitleri Nelerdir? İnovasyon Örnekleri
YAYINLANMA ZAMANI
SON GÜNCELLEME
Yorum

Son dönemlerde sıklıkla duyduğumuz kelimeler arasında yer alan inovasyon, basitçe yenilik demektir. Yeni ve değişik bir şey yapmak anlamındaki Latince inovare kökünden türetilmiştir. Türk Dil Kurumu’nda yenileşim olarak tanımlanmaktadır.

Hatta 2001-2012 tarihleri arasında TDK Başkanlığı yapan Şükrü Halûk Akalın, 2011’deki bir açıklamasında yabancı kökenli kelimelerin kullanımını eleştirerek “inovasyon değil yenileşme” demiştir.

Yine de genellikle, inovasyonun Türkçe karşılığını değil kelimenin kendisini duyar ya da kullanırız. İnovasyonun yanı sıra inovasyon örnekleri ve çeşitleri de günümüzün en merak edilen konuları arasındadır.

İnovasyon nedir sorusuna verilebilecek en basit ve en kısa tanım; “yenilik, yenilikçilik” iken terim hem bir sürecin yenilenmesini hem de ortaya çıkan sonucu ifade eder.

Buluştan ziyade halihazırdaki bir ürünün üzerine yeni özellikler katmak olarak da nitelendirilebilir. Diğer bir ifadeyle bilim ve teknolojinin, ekonomik ve toplumsal faydalar sağlayacak şekilde yenilenmesidir.

Yaratıcılık ile karıştırılabilen inovasyon terimi, yeni fikirlerin ticari bir yarara dönüştürülmesi sürecidir. Tanım konusunda uluslararası düzeyde kabul gören kaynakların başında, OECD ile Eurostat’ın birlikte yayınladığı Oslo Kılavuzu’nun şu ifadesinin geldiği söylenmektedir:

İnovasyon Nedir Oslo Kılavuz Tanım

Sonuçta inovasyon nedir sorusuna verilen cevaplar, mantık aynı olsa da değişkenlik göstermektedir. Çünkü burada somut olmayan bir soru için somut cevaplar aranmaktadır. Önde gelen insanlar ve kurumların tanımları değişir çünkü farklı şeyler kastedilebilir.

Örneğin 2007 tarihli bir Economist makalesinde, Goldman Sachs’tan Richard Lyons inovasyonu değer yaratan yeni düşünce olarak tanımlamış. Aynı makalede OECD’nin inovasyonun yeni ürünler, iş süreçleri, zenginlik veya sosyal refah yaratan organik değişimler olarak tanımlanabileceğini söylediğini görüyoruz.

ABD’li yönetim danışmanı, eğitimci ve yazar Peter Drucker ise Wikipedia’ya göre inovasyonu performansın yeni bir boyutunu yaratan değişim olarak tanımlanıyor. Alman yazılım şirketi Innolytics’in genel direktörü olan Dr. Jens-Uwe Meyer, inovasyona ilişkin bir makalesinde şöyle demiş:

“İnovasyon her zaman rekabetin itici güçlerinden biri olmasına ve her zaman birincil rekabet boyutu olmasına rağmen, son yıllarda yapılan çok sayıda araştırma ve yayın, değişimin hızının arttığını gösteriyor.”

Kısacası yeniliğin tanımı için yeni bir şey yeterli değildir ki yeni bir şeyin yeni bir değerinin olmadığı birçok durum vardır. Yararsız ve değeri olmayan birçok yeni veya yeni şey yaratabilecekken onun inovasyon olması için değer yaratması gerekmektedir.

Hayatı kolaylaştırma amacı taşıyan inovasyon, bugün hem devletler hem de şirketlerin benimseyip odaklandıkları bir kavram olarak ortaya çıkarken inovasyon örneklerinin hepsi radikal olmak zorunda değildir.

Mesela horlamayı engelleyen akıllı yastıklar, bakterileri öldüren çarşaflar, vücut ısısıyla çalışan saatler, pizza yapan robotlar ve benzerleri, inovasyon örnekleri kapsamında değerlendirilebilir. Bir firmanın kırışmayıp ütü gerektirmeyen kumaş üretip satması da bir inovasyondur.

Burada dikkat edilmesi gereken inovasyon ile yaratıcılık arasındaki ayrımdır. İnovasyon kavramı, bir şeyi yapma, icat etme veya üretme eylemi olarak tanımlanabileceği için bazen yaratma eylemiyle karıştırılmaktadır.

Fakat yaratıcılık, bir şey yaratmak için hayal gücünün veya orijinal fikirlerin kullanılmasını yansıtır.

Yaratıcılık, yeni bir fikir bulmak demekken inovasyon, bu yeni fikri alıp müşterilerin sorunlu noktalarını çözmek ve değer yaratmaktır.

İnovasyon nedir sorusunu detaylarıyla ele aldığımıza göre gelelim başlıca inovasyon çeşitlerine! Sekiz kategoriye ayrılabilen inovasyon türleri şöyle:

İnovasyon Çeşitleri

Ürün İnovasyonu:

İnovasyon çeşitleri arasında en sık karşılaşılanlardan bir tanesi ürün inovasyonudur. Çünkü burada, bir ürünün performansını gözle görülür şekilde iyileştirilir.

Ürünün özelliklerini güncellemeyi veya yükseltmeyi içeren ürün inovasyonu, girişimciler tarafından rekabet üstünlüğünü artırmak amacıyla kullanılır. Gelişen müşteri gereksinimlerini karşılamak veya şirketin tamamen yeni bir pazara erişmesine yardımcı olmak için ürün inovasyonu tercih edilebilir.

Hizmet İnovasyonu:

Bir işletmenin ya da kurumun, yeni, farklı ve değer yaratan bir hizmet sunması olarak tanımlanabilir. Mesela bir hizmet yöneticisi olarak, yeni bir pazarda bir hizmet konseptini geliştirerek veya piyasaya sürerek hizmet inovasyonunu kullanabilirsiniz.

Bir pizzacının müşterilerine robotlarla hizmet etmesi hizmet inovasyonu örneğidir. Müşterilerin paketleri farklı konumlara göndermeleri için bir teslimat hizmeti seçeneği ekleyen, uygun fiyatlı ulaşım sunan bir yolculuk paylaşım hizmeti de bu türün örneklerinden.

Süreç İnovasyonu:

Bir işletmenin hammaddelerini dönüştürmeye ve farklı beceriler, ekipman, teknolojiler kullanmaya yardımcı olan bir dizi süreç oluşturmayı ifade eder. Şirketler, ürün veya hizmet üretimini ve dağıtımını daha verimli ve uygun maliyetli hale getirmek için süreç inovasyonunu kullanmayı düşünebilir.

Kafelere toplu kavrulmuş kahve çekirdekleri paketleri satan bir kahve kavurma makinesi, eylem halindeki süreç yeniliğine örnek olarak gösterilebilir.

Teknolojik İnovasyon:

Teknolojik inovasyon, teknolojik özellikleri öncekinden önemli ölçüde farklı olan yeni veya geliştirilmiş bir ürün veya süreçtir. Teknolojik inovasyonlar, daha verimli veya bağlı bir müşteri oluşumu yaratabilir.

Bir kişinin performansını kaydeden ve bilgileri bir bulutta depolayan koşu bantları kuran bir spor salonu, bu inovasyon çeşidinden faydalanmıştır.

İş Modeli İnovasyonu:

Bir işletmenin işleyişini denetleyen biri, belirli zorlukların üstesinden gelmek için iş modeli inovasyonundan yararlanabilir.

Bir işletmenin nasıl çalıştığını ve para kazandığını ve hangi müşterileri hedeflediğini, onları nasıl hedeflediğini ve onları hedeflemek için ne kullandığını değiştirmeyi içerir.
İş modeli inovasyonunu entegre etmek, hesaplanmış riskler almayı gerektirebilir.

Pazarlama İnovasyonu:

Pazarlama inovasyonu, bir ürün veya hizmeti yeni bir pazara açabilir veya bir şirketin sunduğu şeyler konusunda daha fazla müşteriyi çekerek mevcut pazar payını artırabilir.

Mevcut bir ürün için yeni kullanımlar bularak veya müşterilerin farkında olmayabilecekleri nitelikleri vurgulayarak bir işletmenin yeni müşterilerle daha iyi bağlantı kurmasına ve onlarla etkileşim kurmasına yardımcı olabilir.

Pazarlama inovasyonu örnekleri kapsamında ise damatlar için smokin tasarlama ve yaratma konusunda uzman bir erkek giyim butiğini örnek alalım.

Sosyal İnovasyon:

Sosyal inovasyon ise bir işletmenin sorumluluklarını yerine getirmek için kullanabileceği yeni uygulamaları veya araçları benimsemesi veya geliştirmesini ifade eder.

Girişimcilik türleri arasındaki sosyal girişimcilikte sıklıkla kullanılır. Kâr amacı gütmeyen şirketler genellikle sosyal inovasyona güvenirler ve bunu çok çeşitli toplumsal alanlarda iyileştirmeler yaratmak için kullanabilirler.

OECD, sosyal inovasyonu şöyle tanımlamaktadır:

“Sosyal inovasyon, nihayetinde bireylerin ve toplulukların refahını iyileştirmeyi amaçlayan kavramsal, süreç, ürün veya organizasyonel değişimi uygulayan yeni çözümlerin tasarlanması ve uygulanmasıdır.”

Organizasyonel İnovasyon:

Bir örgütün paydaşlarını tatmin etmek için yeni fikirleri alma ve kullanma sürecidir. Yeni bilginin yeni ürün ve hizmetlere dönüştürülmesidir. Değer yaratmak, verimliliği artırmak, dolayısıyla işi büyütmekle ilgilidir.

Geleneksel olarak organize olmuş şirketlerde fikir oluşturma, fikir üretme ve iş inovasyonu genellikle yapısal problemler nedeniyle başarısız olur. Bu zorlukların üstesinden organizasyonel inovasyon yoluyla gelinebilir.

Dünyanın en yenilikçi şirketleri, organizasyonel yenilik yoluyla, büyük ölçüde yapısal engelleri ortadan kaldıran yapılar oluşturmuştur. Samsung, buna verilebilecek en güzel örneklerdendir.

Şirketin değişebilmesi için klasik Güney Kore hiyerarşik düşüncesinden kökten kopan Samsung, böylece ucuz mal üreticisinden dünyanın en yenilikçi şirketlerinden birine dönüştü.

Samsung,iş inovasyonuna ve organizasyonel değişime oldukça düşman olan Güney Kore kültürünü terk etti. Çünkü bu kültür, çalışanların fikirlerini özgürce ifade etmelerine izin veriyordu.

Şirketin ünlü CEO’su Jong-Yong Yun, geleneği bozdu. Her çalışanın, kültürel kuralları ihlal etme korkusu olmadan fikrini söylemesi ve üstleriyle çelişmesini teşvik edecek bir yapı getirdi.

Şirket, benzeri organizasyonel inovasyonlarla ucuz bir üreticiden dünyanın en yenilikçi şirketlerinden biri haline geldi.

İnovasyon Neden Önemli?

Peki, inovasyon neden bu kadar önemli? En basitinden inovasyon, daha büyük fırsatlar yaratır. Girişimciler için karlı iş fikirleri, inovasyondan doğar. Aynı zamanda bir şirketin hayatta kalması, ekonomik büyümesi ve başarısı için kritiktir.

  • İnovasyon, orijinal konseptlerin geliştirilmesine yardımcı olur.
  • Operasyonları optimize etmenin itici gücüdür.
  • Mevcut sorunları çözmek için yeni fırsatları ve en iyi yöntemleri belirlemek amacıyla organizasyonu farklı bir paradigmaya oturtabilir.
  • İşin özü teknolojinin ilerlediği ve küreselleşmenin arttığı günümüzde, inovasyon hem şirketler hem de devletler için kritik önem taşıyor.
  • Mesafelerin kısalması ve rekabetin artması, müşteri beklentilerinin daha talepkâr olması ve ekonomide aksamaların ortaya çıkma olasılığının da artması anlamına geliyor.
  • Bir işletme veya organizasyonun rekabet avantajlarını gerçekleştirebilmesi için değişen trendlere ve yeni nesillere uyum sağlayabilmesi gerekiyor.

İşte bu noktada inovasyon, her düzeyde, boyutta ve tüm sektörlerde faaliyet gösteren yönetim ve kuruluşlar için kritik önem taşıyor.

Bir İnovasyon Süreci Nasıl Başlar?

İnovasyon süreci temel olarak iki aşamadan oluşurken, yaratıcı fikirler ilk basamak, bu fikirlerin ticarileştirilmesi yani ürün, metot ya da hizmetlere dönüştürülmesi ikinci basamak olarak belirtilmektedir.

Ancak tanımında olduğu gibi sürecinde de farklı yorumlar vardır. Yani her süreçte olduğu gibi inovasyon, her şirket için farklı tanımlanabilir ve şirket geliştikçe tanım da değişebilir.

Yine de belli başlı aşamalar vardır ve aşağıdaki başlıklarda inovasyonun 5 adımı yer almaktadır:

Süreç Tetikleyicileri: Pek çok fırsat inovasyon sürecini tetikleyebilir. Çalışanlar, müşteriler ve diğerleri tarafından belirlenen sorunları anlama ve yakalama yeteneği, geliştirilmesi ve değer verilmesi gereken bir beceridir.

Hatta çoğu kişi, bir sorunu doğru şekilde tanımlama yeteneğinin, potansiyel bir inovasyonun tanımlanmasına yüzde 80’e kadar katkıda bulunabileceğine inanır. Yani ilk aşama tetikleyicidir.

İnovasyon sürecini tetikleyebilecek diğer kaynaklar arasında; devam eden araştırmalar, gelen çağrı merkezi verileri, sosyal medya paylaşımları, sektör analistlerinin görüşleri, işten çıkış görüşmeleri, satıcı anketleri ve müşteri odak grupları gibi unsurlar vardır.

İşte bu nedenlerle inovasyon örnekleri arasında yer almak için herkesi dinlemek kritiktir.

Sorumluluk Vermek: Bir çalışanın yaratıcılık veya fikir yaratmakla ilgili bir iş tanımı yoksa muhtemelen ikisine de katılmayacaktır. İnsanlar genellikle kendilerine verilen görevlerin dışına çıkmazlar, bu nedenle sorumluluk vermeyi bilin.

Zaten şirket liderlerinin davranışları, çalışanların davranışlarında belirleyicidir. Fikir paylaşımı için güvenli bir ortam yaratmayan liderler, çok geçmeden kendilerini risklerle dolu olumsuz bir kültürle karşı karşıya bulurlar.

Açık fikir paylaşımı, iş birliği ve ekip çalışması kültürüne sahip olmayan bir şirket, inovatif çalışanlarını önünde sonunda elinden kaçıracaktır. Dolayısıyla sürecin bir diğer aşaması herkesi sorumlu tutmak ve inovasyona teşvik etmektir.

Süreç Yönetimi: Her süreçte olduğu gibi, inovasyon sürecinde de süreçten ve sürekli süreç iyileştirmesinden sorumlu bir yetkili bulunmalıdır. Daha fazla verimlilik ve etkililik sağlayacak süreç değişikliklerini belirlemek beceri ve motivasyon gerektirir.

Süreci yönetecek kişiyi atarken dikkatli olun çünkü bu atama tek başına sürecin iyileştirileceği anlamına gelmez. Her sürecin ayrıca ilerlemeyi yansıtan performans ölçümlerine veya kilometre taşlarına ihtiyacı olacaktır.

Zaman, başlangıç ve devam eden maliyetler, kalite, satışlar, pazara sunma hızı gibi göz önünde bulundurulması gereken tipik performans ölçümlerine bakılmalıdır.

İnovasyon sürecini yönetenin başarısının, sürecin kendisini değerlendirmek için kullanılan performans ölçütlerinin yalnızca bazılarına göre değerlendirildiği unutulmamalıdır.

Ticarileştirme: Ürün veya hizmet yeniliği ortaya çıktıktan sonra süreç müşteri odaklı olarak devam eder. Bu odak noktası genellikle tüm hedef müşteri türlerinin ve konumlarının tanımı, pazarlama, markalama, iş geliştirme, satış, teslimat ve sürekli destek gibi adımlardan oluşur.

Her biri daha büyük inovasyon sürecinin parçası olsa da her biri farklı bileşen süreçleri olarak da kabul edilebilir.

Müşteri odaklılık: Muhtemelen onları gelecekteki ürün veya hizmet geliştirmelerine ve yeniliklerine dahil etmek amacıyla gerekli faaliyetleri tetiklemelidir.

Kısacası inovasyon süreci, şirketin inovasyon hedefleriyle uyumlu, tanımlanmış bir dizi adım veya faaliyetten oluşmalıdır. Bir şirketin inovasyon sürecinin, şirket geliştikçe gelişeceğinin, dolayısıyla sürecin sık sık gözden geçirilip güncellenmesi gerekeceğinin bilincinde olunmalıdır.

İnovasyon Süreçlerinde Başarılı Olmak İçin Neler Yapılmalı?

Hızla gelişen bir dünyada şirketlerin hayatta kalabilmeleri için inovasyon nedir sorusunun yanıtlarını detaylıca bilip cevapları pratiğe geçirmeleri gerekiyor.

Çünkü bugün yalnızca ürün veya hizmet sunmak yeterli değil ve başarılı inovasyon kendiliğinden gelmiyor. Peki, inovasyon süreçlerinde başarılı olmak için neler yapılmalı? İşte 6 hayati öneri:

1) İnovasyonun şirketinizin vizyonuna ve stratejisine dahil edildiğinden emin olun. Strateji, şirketinizin belirli hedeflere ulaşmasını sağlamak için tasarlanmış, üzerinde düşünülmüş kararların bir koleksiyonudur.

Bir inovasyon stratejisi olmadan, farklı departmanların birbiriyle çelişen önceliklere sahip olması riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Bu da farklı bakış açılarını entegre edememe ve bu çeşitliliğin gücünden yararlanamamayla sonuçlanabilir.

2) Yeniliği teşvik eden bir kurum kültürü yaratın. Bu, çalışanlarınıza nefes alma imkanı verir; bu nedenle onların çalışma zamanlarını boşa harcamayın ve gerektiğinde ödüllendirin. Birlikte yaratma için alan yaratın ve inovatif fikirler için alışverişi teşvik edin. Çünkü inovasyon dışarıdan gelmez, çalışanların kendisi tarafından başlatılır.

3) Mevcut süreçlerin hedeflerinizi destekleyip desteklemediğini inceleyin. Başarılı bir şekilde inovasyon yapmak istiyorsanız, hem son derece iş birlikçi hem de yol gösterici olan bütünsel bir inovasyon sürecine ihtiyacınız vardır.

4) İnovasyon projelerinde farklı departmanların birlikte çalışmasını sağlayın. Verimlilik olmadan yenilik, çok çalışma olmadan da keşif olmayacağını unutmayın. Farklı bölümlerin yeterli iş birliği yaptığından emin olun.

5) Müşterinizin neye ihtiyacı olduğunu ve bunun için ne kadar ödemeye hazır olduklarını araştırın. Birçok inovasyon süreci, bir ürünün sahip olabileceği farklı özelliklerden ve müşterilerin buna ne kadar ödemeye hazır olduklarına ilişkin verilerden başlar.

6) Çalışanlarınız için ilham verici bir “alan” yaratın. Google’ın ofislerine bakarak, ne demek istediğimizi anlayabilirsiniz. Dünya devinin Zürih’teki ofisinde itfaiye direkleri, gizli arka kapısı olan bir James Bond odası (gizli arka kapısı olan), kaydırak, Western bar, İsviçre teleferikleri, dinlenme odaları gibi pek çok motive edici imkan var.

İnovasyon Örnekleri

İnovasyon ve inovasyon örnekleri günümüzün en çok kullanılan ifadeleri arasında yer aldığından, bunları ayrı başlıklar altından incelemek istedik. İnovasyon nedir, detaylarıyla incelediğimize göre şimdi inovasyon örneklerine geçelim.

Bu noktada türlerine göre inovasyon örneklerinden başlamak, konuyu pekiştirmek adına çok daha doğru olacaktır.

Dolayısıyla biz de hem çağın yeniliklerinden haberdar olmak hem de inovasyon konusunda kendini geliştirmek isteyenler için dikkat çeken inovasyon çeşidi örneklerine yer verdik!

Ürün İnovasyon Örnekleri

Ürün inovasyonu, kısaca bir ürünün performansını gözle görülür şekilde iyileştirmektir. Apple’ın ürünlerinde iyileştirme, buna verilebilecek en iyi örnekler arasındadır.

Apple – iPhone

Önde gelen bir ürün inovasyon örneği, Apple Inc. tarafından müşteriler için daha çekici ve klasik olan iPhone serilerinin piyasaya sürülmesidir.

Apple’ın hamlesi, müşterilerin diğer telefon markalarından iPhone’lara geçmesiyle sonuçlandı. iPhone, iPod, bilgisayar, dijital kamera ve mobil teknolojinin özelliklerini dokunmatik ekran arayüzüyle tek bir cihazda birleştirmektedir.

Çeşitli büyük depolama türleri ve kamera pikseli kapasitesi sunan tescilli iOS işletim sisteminde çalışır. Sonuçta iPhone, Apple’ın en popüler ürünü haline geldi. Çünkü yıllar içinde Apple, önceki modellerdeki işlevleri temel alan gelişmiş modeller piyasaya sürmüş, inovasyon liderliğiyle öne çıkmıştır.

Fitbit

San Francisco, Kaliforniya merkezli ABD’li şirket, fiziksel aktiviteyi, uyku düzenini ve sağlıkla ilgili diğer ölçümleri izleyen giyilebilir fitness takipçilerine öncülük etmiştir.

Bu cihazlar, bireylerin fitness hedeflerini takip etmeleri ve yönetmeleri için yeni bir yol sunarak daha aktif ve sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik eden ürün inovasyon örnekleri arasında öne çıkmaktadır.

İmpossible Foods 

Impossible Foods, gerçek etin tadı ve dokusuna çok benzeyen bitki bazlı et ikameleri geliştirerek gıda endüstrisinde yenilik yaptı. Ürünleri çevreye duyarlı tüketicilere hitap etmekte ve geleneksel et tüketimine alternatif sunmaktadır.

Impossible Foods ürünleri, insanların ve gezegenin sağlığı için basit, bitki bazlı malzemelerden yapılmıştır.

Airbnb – Experiences (Deneyimler)

İnsanların başkalarına kalacak yer satmasını sağlamak üzerine kurulan isimli hizmeti bir inovasyon örneği.

Ev sahiplerinin mülklerini gezginlere kiralamasına olanak tanıyan bir platform oluşturarak konaklama sektörünü dönüştürdü. Geleneksel otelcilik gibi iş modeli yeniliklerini bozarken benzersiz konaklama ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunarak geleneksel otellere alternatif sağladı.

Girişim şu anda Deneyimler isimli hizmeti aracılığıyla kullanıcılarına yeni fırsatlar sunuyor.

Deneyimler, Airbnb tarafından şöyle tanımlanmaktadır: “Söz konusu bölgede yaşayan yaratıcı kişilerin tasarlayıp yönettiği etkinliklerdir.”

Tesla – Model S

Tesla’nın Model S’i elektrikli araç pazarındaki ürün yeniliğine bir örnektir. Uzun menzilli yetenekler, yüksek performans özellikleri ve gelişmiş otonom sürüş yetenekleri sunarak pazar için yeni bir standart belirledi ve elektrikli otomobil algısını yeniden şekillendirdi.

Dyson – Cyclone V10 

Dyson, güçlü emiş kapasitesine sahip, kablosuz ve hafif bir elektrikli süpürge olan Cyclone V10 elektrikli süpürgeyi tanıttı. Kablo ihtiyacını ortadan kaldırdı ve uygun manevra kabiliyeti sağlayarak tüketicilerin temizlik deneyimini iyileştirdi.

Nike – Flyknit Ayakkabılar

Önde gelen spor markası Nike, ayakkabının üst kısmı için dikişsiz ve hafif bir örgü malzeme kullanan Flyknit ayakkabılarıyla başarılı bir ürün inovasyon örneğine imza attı. Bu yenilik, üretim sürecindeki israfı azaltırken konforu, nefes alabilirliği ve performansı artırdı.

Birbirine Karışmayan Kulaklıklar

Birbirine geçen ve çözümü dakikalarca süren kulaklıklar da eşsiz bir inovasyon örneği olarak belirtiliyor. Sonuçta birbirine geçen kulaklıklar, kişiye hem zaman kaybettiriyor hem de çok daha gergin hale getiriyor. Bu inovasyon örneği de birbirine karışan kulaklık derdine son veriyor.

LG’nin Gazete Gibi Yuvarlanabilen Ekranı

Elektronik şirketi LG, gazete gibi yuvarlanacak kadar esnek yeni bir ekran türü tanıttı. Bu ürün, taşınabilirlik sorununu çözdüğü için en açık inovasyon örneklerinden biri.

Bu, LG’nin geliştirdiği inovatif ürünlerden sadece bir tanesi.

Teknolojik ve tasarım mükemmelliğiyle tanınan LG Electronics, iki düzineden fazla CES 2023 İnovasyon Ödülü kazandı. Dünyanın en büyük yıllık tüketici elektroniği ticaret fuarı olan CES’in arkasındaki kuruluş olan Tüketici Teknolojisi Derneği (CTA) tarafından verilen yıllık ödüllere damga vurdu.

Ecoupled – Kablosuz Şarj Teknolojisi

Tüketici etkinliği fuarı CES’te dizüstü bilgisayarlardan elektrikli araçlara fiziksel temas olmadan her şeyi şarj etmek için manyetik bir indüksiyon sistemi sundu. Teknoloji şu anda yüzde 98 verimliliğe sahip.

Silic – Kendi Kendini Temizleyen Tişört

Herhangi bir sıvıyı geri püskürtme özelliğine sahip olan tişört de inovasyon örnekleri arasında yer alıyor. 20 yaşında genç bir tasarımcı olan Aamir Patel tarafından geliştirilen ürün, su bazlı maddeleri emmemesiyle dikkat çekiyor.

Hizmet İnovasyonu Örnekleri

Bir diğer önde gelen inovasyon türü olan hizmet inovasyonu da çok fazla örnek barındıran çeşitlerden. Bu inovasyon çeşidi esas olarak tekliflerinizin değerini nasıl desteklediğiniz ve artırdığınızla ilgilidir.

Hizmet yeniliklerinin tamamı müşteri etrafında döner ve ürün veya hizmetinizi kullanma deneyimlerini kolaylaştırır. Gerçek hizmet inovasyonu, ürünü ve şirketi rakiplerinden ayırır niteliktedir.

Mercedes – Kullanım Kılavuzu 

Araç kullanım kılavuzları herkesin bildiği gibi büyük ve hantaldır. Mercedes, yalnızca kılavuzun yerine geçmekle kalmayan, aynı zamanda araç ve sürücüyle ilgili her şeyi takip eden kişiselleştirilmiş bir uygulama tasarladı.

Mercedes Me hizmeti ve uygulaması, bir otomobilin özelliklerini kılavuz okumaya gerek kalmadan sergiliyor ve sürücülerin otomobilleriyle ilgili verileri dünyanın her yerinden kolayca görmesine olanak tanıyor.

Ford – Kişiselleştirilmiş Hizmet

Ford kişiselleştirilmiş hizmet almayı her zamankinden daha kolay hale getirdi. Her sürücünün FordPass uygulaması, kişiselleştirilmiş yanıtlar ve bakım hatırlatıcıları da dahil olmak üzere araçlarına dayalı bilgilere göre özel olarak tasarlandı.

Uygulama aynı zamanda müşterilerin kolayca randevu almalarına ve ödüller kazanmalarına da olanak tanımaktadır.

Grab – Taksi&Gıda Hizmeti 

Hareket halindeyken bir şeyler atıştırmaya mı ihtiyacınız var? Diş fırçanızı veya şarj cihazınızı mı unuttunuz? Singapur’da araç içi marketler sunan bir taksi hattı olan Grab’da bu sorun değil. Basit çözüm, müşterilerin ihtiyaçlarını karşıladığı sürece yenilikçi fikirlerin gösterişli olmasına gerek olmadığını gösteriyor.

Bu hizmet inovasyonu örneği müşterilere en çok ihtiyaç duydukları anda ürün sağlamak büyük bir sorunu ortadan kaldırıyor.

Cleo – Kişiselleştirilmiş Finans Önerileri 

İyi bir arkadaşınızdan finans tavsiyesi aldığınızı hayal edin. Uygulamanın ve sohbet robotu Cleo’nun amacı, tam olarak bu!

Müşteriler harcamalarını ve bütçelerini kolayca takip etmek ve finansal tavsiye almak için botla sohbet edebiliyor Bir adım daha ileri giderek kullanıcılar, finansla ilgili eğlenceli bir yaklaşım için Cleo tarafından “kızartılmayı” veya “heyecanlanmayı” seçebilirler.

Uygulama hakkında açıklamada; “Gerçekten konuşabileceğiniz bir yapay zeka para koçuyla 250 dolara varan nakit avans kazanın.” ifadeleri yer alıyor.

Tim Hortons – Sadakat Programında İnovasyon

Tüm sadakat programları eşit şekilde oluşturulmaz. Kanada’daki Tim Hortons yakın zamanda oyunlaştırma unsurları ekleyerek ödül tekliflerini yükseltti.

Müşterilerin ödül ilerlemelerini takip etmelerini kolaylaştıran güncellenmiş bir uygulamanın yanı sıra müşteriler, kafeyi daha sık ziyaret ederek ödüller kazanmak ve seviye atlamak için oyunlara da katılabiliyor.

Çocuklara Özel MR

Yetişkinlerin bile rahatsızlık duyduğu MR cihazının çocuklar için ayrı bir eziyet olduğunu fark eden bir tasarımcı, miniklere özel cihaz ile onların daha rahat ve konforlu olmalarını sağlamış. GE Healtcare tarafından kullanılan MR cihazı ile çocuklar taramalarını daha sağlıklı yaptırabiliyor.

Süreç İnovasyonu

Süreç yeniliği, yeni veya önemli ölçüde iyileştirilmiş bir üretim veya teslimat yönteminin uygulanmasıdır. Buna teknikler, ekipman ve/veya yazılımdaki önemli değişiklikler de dahildir.

Zara

Zara, önde gelen bir süreç inovasyonu örneği. Reklama para harcamayan firma, bunun yerine ağızdan ağıza reklam ve çantalarındaki etiketlerden yararlanıyor.

Zara ayrıca pazar taleplerine hızlı bir şekilde yanıt verebilmek ve pazar taleplerine yanıtlarını optimize etmeye yardımcı olacak yenilikçi bir üretim sürecine sahip olmak için bir süreç geliştirdi.

Bunun yanında yeniden tasarlıyor ve kıyafetlerinin sadece yüzde 15-25’i sezon öncesi, yüzde 50-60’ı sezon başında üretiliyor. Geri kalan her şey müşteri isteklerini karşılayabilmek için sezon boyunca üretilir.

Ford

Tanınmış bir örnek de yine Ford! Bir asırdan fazla bir süre önce Henry Ford, şirketin otomobil üretim sürecinde bir konveyör bant sistemi uyguladı.

Yeni montaj hattı yalnızca otomobil üretim sürelerini ve maliyetlerini azaltmakla kalmadı, aynı zamanda firmanın işçilerinin vardiya sürelerini ve ücretlerini iyileştirmesine de yardımcı oldu.

İş Modeli İnovasyonu 

Bir işletmenin işleyişini denetleyen biri, belirli zorlukların üstesinden gelmek için iş modeli inovasyonundan yararlanabilir. İşte birkaç örnek:

Netflix – Streaming Hizmeti

Netflix, 1997 yılında bir DVD kiralama ve dağıtım hizmeti olarak video kiralama endüstrisini devraldı. Fiziksel mağazaları olmadığı için devasa işletme ücretleri ödemeleri gerekmiyordu.

Şirket, 2007’de başlattığı streaming hizmetiyle video endüstrisinde daha büyük bir çığır açarak devler arasına girdi.

IKEA

IKEA ve kurucusu, dünyanın en ünlü başarı hikayeleri arasında. Piyasadaki rakiplerinin aksine mobilyaları demonte edilmiş bir şekilde stoklayarak ve demonte şekilde müşterilere satarak tedarik zinciri yönetim masraflarında ciddi bir tasarruf sağladı.

Bu tasarrufun tüketiciye fiyat avantajı olarak yansıtılabilmesi ile beraber “kendin yap (DIY)” modelini tüm dünyaya kabul ettirdi ve devler arasına girdi.

SONUÇ OLARAK, sizin de gördüğünüz gibi inovasyon birkaç kelimeye sığmayacak kadar geniş bir kavramdır. Bu terim ve getirileriyle, hayatımızın hemen her alanında karşılaşıyoruz ki zaten inovasyon, pek çok kişiye göre sürdürülebilir bir gelecek için şarttır.

Size daha iyi hizmet verebilmek için Yasal Mevzuat çerçevesinde, veri politikalarımızda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgi ve izin iptali ile ilgili olarak Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz.

Ayrıntılar
Sponsorlu | 2024/1Ç Kar/Zarar 34.76%/65.24%
Yatırımlarınızı GCM Yatırım Aracılığıyla Yönetin
Kişisel Yatırım Temsilciniz ve Piyasa Analizlerine Ücretsiz Ulaşın