Paratic Haber: Ekonomi, Finans RSS Interactive

Girişimciler için İş Kurma Sürecinin 8 Temel Adımı

Eğer yeni bir iş kurma hayali kuran heyecanlı bir girişimciyseniz, şimdi sizi başarıya götürecek 8 önemli tavsiyede bulunacağız.
Girişimciler için İş Kurma Sürecinin 8 Temel Adımı
YAYINLANMA ZAMANI
SON GÜNCELLEME
Yorum

Girişimciler, toplumun gereksinim duyduğu ürünleri üretip, hizmetleri sunarak maddi ve manevi kazanç elde etmeyi hedefleyen kişilerdir. Bunun temelinde yatan gerçeklerden birisi de kendi kendinin patronu olmaktır. Birilerine bağlı olarak çalışıp maaş almak yerine, kendi işini planlayıp geliştirerek para kazanmak hedeflenmektedir. Günümüzde bu konuda sağlanan teşvikler, destekler ve bilgilendirme programları sayesinde birçok kişi kendi işini kurmaktadır.

Oldukça meşakkatli bir aşama olan iş kurma süreci; sağlam bir motivasyon, iş fikrinin belirlenmesi, çalışma programının hazırlanması, ön değerlendirmenin yapılması, iş fikri ile ilgili yapılabilirlik araştırmasının yapılması, iş planının hazırlanması, işin kurulması ve işletmenin geliştirilmesi gibi belli temel aşamalardan oluşmaktadır. Bu aşamalarda sağlam temeller oluşturarak hayalini kurduğunuz işi sorunsuz bir şekilde geliştirebilir ve para kazanmaya başlayabilirsiniz. Temel aşamalarda yapacağınız yanlışlar nedeniyle işinizi batırabileceğiniz riskini de gözden kaçırmamalısınız. Bu nedenle sakin bir şekilde gereklilikleri yerine getirmeli ve sağlam temeller oluşturmalısınız.

Şimdi girişimciler için iş kurma sürecinin temel adımlarından sırayla bahsetmek istiyoruz:

1. Adım: Girişimcilik Motivasyonunu Sağlamak

Girişimcilik Motivasyonunu SağlamakGirişimcilikte en önemli unsurlardan bir tanesi motivasyondur. Hatta motivasyon, iş kurmak isteyen kişiler için finansmandan bile daha güçlü bir etkendir. Çünkü paranız olsa bile işinizi kurma, yürütme ve geliştirme sürecinde birçok sorunla karşılaşırsınız. Bu sorunlarla baş edebilmenin en önemli yolu, motivasyonunuzun güçlü olmasıdır. Karşılaşacağınız sorun ve zorluklar sizi yıldırmamalıdır. Motivasyonunuzun eksik olması durumunda, karşınıza çıkacak iş fırsatlarını değerlendiremezsiniz.

Genel olarak ülkemizde iş fikri aşamasında yaşanan bilgi eksikliği, bürokrasi, yasal işlemlerin uzunluğu, masraflar, enflasyon baskısı, düşen kar gibi birçok faktör girişimcinin kararlılığını zorlamaktadır. Bunlar karşısında motivasyonunuzu kaybetmeden güçlü bir şekilde dikilebilmelisiniz. Girişimcilerin motivasyonunu korumasını sağlayacak öneriler için burayı tıklayın.

2. Adım: İş Fikrini Belirlemek

İş Fikrini BelirlemekGirişimci motivasyonunuzu sağladıktan sonraki ilk önemli adım ve başarmanızın ilk şartı, başarı potansiyeli yüksek bir iş fikridir. Girişimciler iş fikirlerini belirlerken, öncelikli olarak iş deneyimlerini, yeteneklerini, becerilerini ve uzmanlık alanlarını ele almalıdır. Aynı zamanda sahip oldukları bilgiler de girişimciler için iş fikri kaynağı olabilir. Bunların dışında yer alanlar ise iş fikrine çevirdikleri fırsatlardır.

İş fikrini belirlemek için piyasalarda ne olup bitiyor gözlemlemelisiniz. Fırsatları sezinlemek ve yakalayabilmek ise başarılı girişimcilerin özelliklerindendir. Fırsatlar girişimcilere, yeni bir ürün veya hizmet sunma şansı tanıyan en iyi unsurlardır. Ayrıca güçlü ve avantajlı bir ortaklık için de gerekli ilişkilere ulaşabilmektir. Kendi işimin patronu olmak istiyorum diyenlere, daha önce bahsettiğimiz 15 karlı fikri için buraya tıklayın.

3. Adım: Çalışma Programını Hazırlamak

Çalışma Programını HazırlamakBir girişimcinin iş kurma hedefine ulaşabilmesi için belli başlı konularda düzenli ve yoğun bir çalışma içine girmesi gerekmektedir. İş fikrinin belirlenmesinden kurulmasına ve ilk müşteriye kadarki süreçte birbirinden farklı; ama birbirine bağlı çalışmalar yapılmalıdır. İş kurma aşamasına ulaşabilmek için çalışma programı hazırlık sürecinde en başından sonuna kadar planlı bir şekilde eksiksiz ve geniş kapsamlı bir şekilde hareket edilmelidir.

Başarılı bir iş kurabilmek için ön hazırlık çalışmalarının yeterli bir seviyede yapılması gerekir. Çünkü iş kurma süreci, kaynakların verimli kullanılması gereken bir süreçtir. Zaman ise sizi başarıya götüren yolda en önemli faktörlerden birisidir. Hızlı bir şekilde iş kurma aşamasının gelişmesini istiyorsanız, ön hazırlık çalışmalarına önem vermelisiniz.

4. Adım: Ön Değerlendirmenin Yapılması

Ön Değerlendirmenin Yapılmasıİş fikrinizin gerçekleştirilmesi ve uygulanması için yapmanız gereken öncelikli iş, başarı şansı ve gelir potansiyelinin araştırılmasıdır. Ayrıca girişimci, yapacağı araştırmalara paralel olarak işin kurulması, yürütülmesi ve büyümesi için ne yapması gerektiğini de belirlemelidir. Yani işin yapılabilirliğini araştırması gerekmektedir. Bu aşama uzun süreli ve geniş kapsamlı bir çalışma gerektirir. Ama girişimcinin bu araştırmaları yapmadan önce genel çerçevede işin kurulmasına mani olan bir durum olup olmadığını da incelemesi gerekmektedir.

Ön değerlendirme çalışması, iş fikrinin genel özelliklerinin belirlenmesini ve kendi özellikleri ile genel bir karşılaştırma yapılmasını sağlamaktadır. Bu çalışma, kısa ve hızlı olması nedeniyle girişimcinin zaman kaybetmesini engellemektedir. Aynı zamanda birden fazla iş fikri söz konusu olduğu zaman da ön değerlendirme çalışmasının yapılması oldukça faydalı olacaktır.

5. Adım: İş Fikrinin Yapılabilirlik Araştırması

İş Fikrinin Yapılabilirlik AraştırmasıGirişimcilerin kurdukları işte başarılı olabilmesi için önce iş fikrinin başarı potansiyeline sahip olması gerekiyor. Burada başarı potansiyelinden kasıt yalnızca iş fikrinin özellikleri değildir. Aynı zamanda kurulmak istenen şirketin başarısı ve bu 3 temel unsura bağlıdır. İş fikrine, piyasaya ve girişimcinin özelliklerine göre başarı potansiyelinden bahsedilmektedir. Bu nedenle iş kurma sürecinde bu konu üzerine detaylı ve karşılaştırmalı analiz yapılmalıdır.

Girişimcinin kurmak istediği işiyle ilgili olarak araştırması gereken birçok soru bulunmaktadır. İş fikrinin, piyasadaki arz – talep ve rekabet ilişkileri içindeki yeri, müşteri kitlesi, ürün ve hizmet özellikleri, işletme kuruluş modeli ve yasal seçenekler, teknik bilgi ve beceriler, finansal kaynak seçenekleri gibi konular dikkatli bir şekilde araştırılmalıdır. Aynı zamanda girişimciler, iş fikrinin yapılabilirliğini ve başarı potansiyelini belirlemek için de birçok soruyu araştırarak en doğru seçenekleri belirlemesi gerekiyor. İş fikrinin yapılabilirlik araştırması, bu soruların sorulduğu ve en uygun cevapların araştırıldığı aşamadır. Bu aşama sonucunda ise girişimci, iş fikrinden yola çıkarak kendi özelliklerine uygun bir iş modeline ulaşmış olacaktır.

6. Adım: İş Planının Hazırlanması

İş Planının HazırlanmasıYapılabilirlik araştırması sonrasında, kurulacak olan işin en doğru ve uygulanabilir modeline ulaşmış olacaktır. Artık girişimcinin elinde, çeşitli kuruluş ve işletme seçenekleri arasından kendi özelliklerine ve işletme amaçlarına uygun olanların seçildiği bir kararlar dizini yer almaktadır. Girişimci yapılabilirlik raporu ile iş kurma sürecinde yapması gerekenlere, çeşitli seçenekleri değerlendirerek ulaşır.

Yapılabilirlik araştırması ile projenin kapsamı belirlenmiştir. Uygulama aşamasına geçmek için de bir iş planına gerek vardır. İşin kurulma günü gelene kadar hazırlanan kapsamın ortaya çıkması için birçok aktivite sıralı ve daha önceden belirlenen özelliklerde gerçekleştirilmelidir. Bu konuda başarılı olabilmek için girişimcilerin, iş planını doğru bir şekilde hazırlaması gerekmektedir. İş planının en temel amacı ise girişimcinin iş kurma sürecinde hangi hedefler için neleri, nasıl ve ne zaman yapacağını belirlemesidir.

7. Adım: İş Kurma Aşaması

İş Kurma Aşamasıİşin kuruluş aşaması, iş planında belirlenen özelliklere göre işin fiziki olarak kurulduğu aşama olarak tanımlanmaktadır. Girişimciler bu aşamada; iş yerini kiralar veya satın alır, işletmenin yasal kuruluş işlerini yapar, elemanları, makine ve ekipmanları temin eder. Kredi çekilecekse gerekli teminatlar sağlanır, başvurular yapılır. İş yeri donanımları kurulur ve işletmenin faaliyetini başlatırlar. Girişimci iş kurma aşamasına geldiğinde iş planı hazırlıklarını tamamlamış olacaktır.

Girişimciler, ilk aşamalarda hazırlık ve araştırma gibi tüm aşamaları kapsayan genel bir çalışma programı hazırlarken; iş planı hazırlığının son aşamasında daha detaylı bir plan yapacak duruma gelir. Bunun nedeni, işi kurmak için yapacağı birçok aktiviteyi en ince ayrıntısına kadar incelemiş ve ne yapması gerektiğine karar vermiş olmasıdır. Girişimci bu şekilde elde ettiği sonuçlara dayanarak iş planının son aşaması olan “İş Kurma Süreci Detaylı Çalışma Planı”nı hazırlar.

8. Adım: İşletmeyi Geliştirmek

İşletmeyi Geliştirmekİş kurma aşamasının sonunda, kuruluş amacı ile girişimci için farklı bir dönem başlar. Girişimciler kuruluş aşamasından sonra işletmenin gelişim planı adımlarını uygulamaya başlar. Bu aşamalar ise kendi ayakları üzerinde durur hale gelmek, gelişmenin başlaması, kullanılan kapasitenin yükselmesi ve işletmeye yeni kapasiteler eklenmesi şeklinde devam eder.

İşletme gelişme planının başarısı ve hızı, girişimcinin doğru işletmecilik uygulaması ile alakalıdır. Yani ne kadar başarılı bir işletme yöneticisi olduğuna ve ne kadar doğru bir sistem kurduğuna bağlıdır. İşletme yöneticileri, kuruluş ve faaliyete geçme aşamasında teknik kısımla ilgilendikleri kadar, idari faaliyetlerle de ilgilenmelidir. Bu nedenle girişimci, işletmesini kurduktan sonra iyi bir yönetici olmayı veya iyi bir yönetim sistemi kurmayı da başarmalıdır.

İşletmenin kurulduğu ilk dönem, oldukça farklı başlangıçlardan oluşmaktadır ve zorlu bir dönemdir. Bu dönemde girişimciler iş fikirlerini uygulamak için minimum risk almalıdır. Aynı zamanda tüm zamanını ve dikkatini de işine vermelidir. İyi bir iş planına sahip olan girişimciler bu aşamada rahat edeceklerdir. Çünkü zorluklar önceden tahmin edilmiştir ve bunlar için alternatif yaklaşımlar belirlenmiştir. İşin kuruluşunu başlatan hedefler sürekli göz önünde bulundurulması, hem çözümleri kolaylaştırmakta hem de girişimcinin motivasyonunu yüksek tutmasını sağlamaktadır.

Size daha iyi hizmet verebilmek için Yasal Mevzuat çerçevesinde, veri politikalarımızda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgi ve izin iptali ile ilgili olarak Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz.

Ayrıntılar
Sponsorlu | 2024/1Ç Kar/Zarar 34.76%/65.24%
Yatırımlarınızı GCM Yatırım Aracılığıyla Yönetin
Kişisel Yatırım Temsilciniz ve Piyasa Analizlerine Ücretsiz Ulaşın