Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
Paratic Haber: Ekonomi, Finans RSS Interactive

Hisse Senedi Nedir? Hisse Senedi Çeşitleri ve Özellikleri

Şirketlerin karlarına ortak olmayı sağlayan hisse senedi nedir, çeşitleri nelerdir, hisse senetleri hakkında bilmeniz gereken her şey Paratic'te!
Hisse Senedi Nedir? Hisse Senedi Çeşitleri ve Özellikleri
YAYINLANMA ZAMANI
SON GÜNCELLEME
Yorum

Şirketler bir sermaye ile kurulurlar ve zamanla büyürler. Belli bir noktadan sonra işlerini daha da büyütmek için daha fazla sermayeye ihtiyaç duyarlar. Bunun için de sermayesini temsil eden payları halka açarlar. Bu şekilde ihtiyaç duydukları yatırımı bulurlar. İşte yatırımcıların şirketten aldıkları paylar, hisse senedi ile temsil edilir.

Kısaca senet nedir bakacak olursak; bir ortaklığı ve pay büyüklüğünü ifade eden kıymetli evraklara hisse senedi denir. Yatırımcı tarafından bakıldığında ise beğendikleri şirketlerin kârına ortak olma imkanı buldukları ürünlerdir. Tıpkı bir markaya ait ayakkabıyı beğenerek aldığınız gibi hissesini de alırsınız. Üstelik bu sayede şirketin kârından da pay alma hakkına sahip olursunuz.

Gelin şimdi hisse senedi nedir, özellikleri nelerdir ve yatırımı hakkında bilgilere daha detaylı göz atalım:

Hisse Senedi Nedir?

Hisse Senedi Nedir?Kısaca bir şirket tarafından ihraç edilen ve sermayesine ilişkin ortaklığı ifade eden kıymetli evraklara hisse senedi denir. Bir şirketin anaparasının eşdeğer parçalarından birisidir. Mülkiyet ve ortaklığı temsil eden hisseler, şirketin elde ettiği kârdan pay alma hakkını yatırımcısına verirler.

Hisse senedini büyük bir apartmanla da tanımlayabiliriz: Apartman şirketi temsil ederken, her bir dairenin tapusunu hisse senedine benzetebiliriz. Bu apartmandan bir daire satın aldığınız zaman elinize geçen tapu sizin payınızı resmileştirir.

Hisse senetleri, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan izinle çıkarılır ve her sermaye şirketi bu hakka sahip değildir. Hisse senedi çıkarabilecek kurumlar; anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve özel kanunla kurulmuş kurumlardır. Bu durumların hisse senetleri de SPK denetiminde çıkarılmaktadır.

Şirket işleyişini devam ettirdiği sürece hisse senetleri var olacaktır ve şirket kâr ettiği sürece değer kazanacaktır. Sabit bir getirileri yoktur ve şirketin bilanço kârına, yatırım kararlarına göre değeri değişkenlik gösterir.

Bir hisse senedi sahibine 2 farklı şekilde kazanç getirir. Bunlardan birincisi değer artışıdır. Yani borsada işlem gören hisse senedinin fiyatının yükselmesiyle yatırımcısı para kazanır. Diğer kazanç ise temettüdür. Temettü şirketlerin yıl sonu bilançosunda açıkladıkları kârdan hisse sahiplerine pay dağıtılmasına verilen addır. Ödenecek temettü miktarı ise yatırımcıya elindeki pay oranında değişmektedir.

Borsada hisse senetleri alıp satabilmeniz için öncelikle o payların halka arz edilmesi gerekir. Yani borsaya kote edilmiş hisse senetleridir. Halka arz edilecek olan hisseler, borsaya kaydettirilir. Bu sayede borsanın, hisse senedini tanıması ve alım – satım işlemlerinin yapılması sağlanır.

Bu işlem sayesinde şirkette, kendine gerekli olan kaynakları sağlayarak gelişimini ve büyümesini kolaylaştırır. Şirketlerin büyümesi ve kaynak sağlaması adına, borsalar oldukça önemli kurumsal piyasalardır. Anlayacağınız borsa hisse senedi arasında oldukça sıkı ve kopmaz bir bağ bulunur.

İlk Borsa Binası
İlk Borsa Binası – Anvers

Borsa binalarının kurulması, hisse senetlerinin el değiştirmeye başlamasıyla olmuştur. Daha önceki borsa faaliyetleri, pazar ve panayırlarda yapılmaktaydı. Dünya deniz ticaretinin gelişim gösterdiği dönemde hisse senetlerinin ticari işlemlere dahil olmasıyla birlikte borsa faaliyetleri genişlemiştir. Yani borsa hisse senedi alım satımıyla varolmuştur.

Artan işlem hacmiyle birlikte daha güvenli mekanlara ve kayıt altına alınan işlemlere gereksinim duyulmuştur. Bu nedenle de borsa binaları kurulmuştur. Borsa hisse senetleri ile birlikte anılmaktadır.

Genellikle hisse senedi nedir öğrenmek isteyen kişiler, senet nedir sorgusunu da yapmaktadır. Bunu bir kısaltma olarak kullanırlarken senet, bir kimsenin ödemeye ya da yapmaya borçlu olduğu şeyi göstermek üzere imzalayıp ilgiliye verdiği belge olarak tanımlanır. Şimdi borsa hisse senetleri ile ilgili daha detaylı bilgilere göz atalım.

Hisse Senetlerinin Özellikleri Nelerdir?

Hisse Senetlerinin Özellikleri Nelerdir?Hisse senetlerinin hukuki niteliklerini Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kanunu incelemektedir. TTK’ya göre hisse nedir diye bakarsak; şirket sermayesinin bir parçasını temsil eden evraklar tanımını görürüz.

Şirketin esas sözleşmesi içerisinde, sermayenin kaç hisse senedine ayrılacağı ve her hissenin sermayenin ne kadarını temsil ettiği belirtilmelidir. Şirket bakımından her hisse senedi bir hukuki birimi teşkil etmektedir ve hukuken bölünmesi mümkün değildir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 389. Maddesi gereğince BIST hisse senetleri, muhtelif tertipler ve kupürler halinde çıkarılıyorsa, her birinin değeri 500 liradan az olamaz. Buna rağmen idari kararlarla bu tutar, asgari olarak günün koşullarına uygun hale getirilebilir.

Hisse senetleri kıymetli evrak özelliğine sahiptir ve çeşitli haklar, sorumluluklar getirmektedir. Hisse senedine bağlı olan haklar, haricen devredilemez. Hisse senedinin devredilmesiyle birlikte temsil ettiği haklar da devredilmiş olur.

TTK tarafından nitelikleri belirlenen hisse senetlerinin üzerinde bulundurması gereken bazı noktalar vardır:

 • Şirketin unvanı,
 • Ticaret sicil numarası ve tescil tarihi,
 • Kayıtlı esas sermayesi,
 • Hisse senedinin nominal değeri ve türü,
 • Nama yazılı hisse senetlerinde hisse sahibinin adı, soyadı ve ikamet adresi,
 • İki yetkili imzası bulunmalıdır.

Hisse Senedi Türleri Nelerdir?

Hisse Senedi Türleri Nelerdir?Türk Ticaret Kanunu’nun 409. maddesine göre BIST hisse senetleri, hamiline ve nama yazılı olarak ikiye ayrılmaktadır. Dünya geneline baktığımızda ise en çok bilinen hisse senetlerinin imtiyazlı ve adi hisse senetleri olduğu görülecektir.

ABD gibi gelişmiş ülkelerde en çok imtiyazlı hisse senetleri işlem görmesine rağmen ülkemizde bu hisse senetlerine izin verilmemektedir. Bu tür hisse senetleri, yatırım aracı olarak kullanılamazlar.

Hisse senetleri geneline bakıldığında ise bazı türler görülecektir. Bu türleri şu şekilde sıralamak ve tanımlamak mümkündür:

Adi ve İmtiyazlı Hisse Senetleri

Adi hisse senetleri, şirketin belli bir kısmını temsil eden hisselerdir. Sahiplerine şirket karından pay alma, şirket yönetiminde yer alma, oy kullanma, şirket faaliyetleri hakkında bilgi alma hakkı vermektedir.

İmtiyazlı hisse senetleri ise adi hisse senetlerine göre daha ayrıcalıklı ve özel temettü dağıtımı gibi haklar veren hisselerdir. İmtiyazlı hisse senetleri, ana sözleşmede belirtilen koşulları sağlamaktadır. Ayrıcalıklı hisseler olması nedeniyle, altın hisse olarak da adlandırılırlar.

Nama ve Hamiline Yazılı Hisse Senetleri

Nama yazılı hisse senetleri, ortaklık payını temsil etmesi için çıkarılmış ve üzerinde o kişinin adı yazılı olan kıymetli evraklardır. Hamiline yazılı hisse senetleri ise herhangi bir isim bulundurmazlar.

Hisse senedinin sahibi olarak ya hisse senedini ibraz eden ya da Takasbank dökümünde adı yazılı olan kişinin ismi yazılır. Borsa İstanbul’da alınıp satılan hisse senetleri, hamiline yazılı hisse senetleridir.

Bedelli ve Bedelsiz Hisse Senetleri

Kuruluş veya sermaye artırımında şirket tarafından çıkarılan hisse senetlerine bedelli hisse senetleri denmektedir. Bedelsiz hisse senetleri ise; şirketin bazı varlıklarında yaşanan değer artışı ve bu değer artışının sermayeye eklenmesi ile çıkarılan hisselerdir.

Primli ve Primsiz Hisse Senetleri

Hisse senetlerinin üzerinden nominal değer yazılıdır. Bu nominal değerden daha yüksek bir bedel ile çıkarılan senetler, primli hisse senetleridir. Üzerinde yazılı olan değerden çıkarılan hisse senetleri ise primsiz hisselerdir.

Kurucu ve İntifa Hisse Senetleri

Kurucu hisse senetleri, şirketin kurucularına ve şirket açısından önemli olan kişilere bedelsiz verilen hisse senetleridir. Oy kullanma hakları yoktur. Yalnızca temettü hakları bulunur. Kuruluş aşamasında verdiği hizmet karşısında ana sözleşmede belirtilmek üzere şirket karının bir kısmına katılma hakları vardır. Bu hisse senetleri kurucuların adına yazılıdır.

İntifa hisse senetleri ise bedeli şirket tarafından ödenmiş olan pay sahiplerine, safi kazanca ve tasfiye sonucunda iştirak veya yeni çıkarılacak olan hisse senetlerini alma hakkını veren hisselerdir. Belirli kişiler için alacak veya hizmet karşılığında verilen, ortaklık hakkı temsil etmeyen hisse senetleridir.

Temel bilgilere göz attıktan sonra kısaca hisse senedi nereden alınır, hisse senedi yatırımı gibi konulara göz atalım.

Hisse Senedi Yatırımı Nasıl Yapılır?

Hisse Senedi Yatırımı Nasıl Yapılır?Hisse senetleri borsa enstrümanları arasında en likit olanıdır. Ancak işlem gördükleri farklı piyasalar da bulunmaktadır. Örneğin; forex, hisse işlemlerine konu olan piyasalardandır.

Aynı zamanda farklı yatırım işlemlerine de konu olurlar. Örneğin; VİOP’ta hisselere, vadeli işlem sözleşmeleri üzerinden yatırım yapılır. Forexte ise CFD denen fark kontratları üzerinden işlem görür.

Hisse senedi alırken dikkat edilmesi gerekenler incelendiği zaman, öncelikle işlem yapılacak piyasanın tanınması gelir. Hangi piyasada işlem yaparsanız yapın mutlaka onun hakkında detaylı bilgi sahibi olmadan işlemlere başlamayın. Yani borsa riskleri neler, forex piyasasının işleme şekli ve VİOP kontratları gibi konuları iyice öğrenin.

Hisse senedi nereden alınır sorunuza şu 3 piyasa üzerinden cevap verebiliriz:

Borsada Hisse Senedi Yatırımı

Borsada Hisse Senedi YatırımıBorsanın en temel enstrümanları olan hisse senetleri, elektronik ortamda arz ve talebe göre işlem görürler. Alıcı ve satıcı arasında, aracı kurumlar vasıtasıyla işlemler gerçekleşir. Hisse senedi nasıl alınır konusuna kısaca göz atacak olursak, borsada hisse senedi almak oldukça kolay olduğunu ifade ederek başlayabiliriz.

Vadesiz hesabınızın bulunduğu bir bankadan kolayca hisse senedi hesabı açabilirsiniz. Bu noktada gerekli işlemleri yaptıktan sonra hesabınız aktif hale gelir. Bu hesaba vadesiz hesabınızdan virman yaparak para gönderebilirsiniz. Para anında hesabınıza işlenecektir.

Hisse hesabınıza para geçtikten sonra dilediğiniz hisse senedi için alım emri verebilirsiniz. Hissenin kodunu seçip, kaç adet talep ettiğinizi belirtmeniz yeterlidir. Eğer piyasa fiyatından emir vermeyecekseniz belirlediğiniz fiyat görüldüğü zaman hisse portföyünüze işlenecektir.

Hisse senedinden para kazanmak için temel mantık ise takip edilen hisse senedinin düşük seviyeden alınıp, yüksekten satılmasıdır. Bunun için de hisse fiyatının nasıl değiştiğini bilmeniz gerekiyor. Borsa nereden takip edilir, nelere dikkat edilir, borsada yükselecek hisseler neler belirlemek için öncelikle sektörel bir araştırma yapabilirsiniz. Yani dönemsel olarak öne çıkan sektörlerin hisselerinde yükseliş fırsatları yakalayabilirsiniz.

VİOP’ta Hisse Senedi Yatırımı

VİOP’ta Hisse Senedi YatırımıTürev bir piyasa olan VİOP, Borsa İstanbul çatısı altında hizmet veren bir piyasadır. Vadeli işlem sözleşmeleri ile işlem yapılır.

VİOP’ta doğrudan bir hisse senedine yatırım yapılmaz. Bunun yerine A hissesinin konu olduğu sözleşmelere yatırım yapılır.

Bu sözleşmelerde hissenin miktar ve niteliği bellidir. Yatırımcılar ise bugünden üzerinde anlaşılan fiyattan alma ve satma hakkına sahip olurlar.

VİOP’un hisse işlemlerinde borsaya göre avantajı, kaldıraçlı işlem imkanı sunmasıdır. Aynı zamanda risk yönetimi sağlayan bir piyasadır.

Forexte Hisse Senedi Yatırımı

Forexte Hisse Senedi YatırımıKüresel bir piyasa olan forexte, dünyaca ünlü hisse senetlerine yatırım yapılır. Google, Apple, Facebook, Microsoft, Ferrari, Royal Dutch Shell gibi hisseleri kolayca alıp satabilirsiniz.

Forex piyasasının yapısı gereği, dünyanın neresinde olursanız olun bu hisseleri alıp satabilirsiniz. Fiziki olmayan şekillerde gerçekleşen işlemler, haftanın 5 günü 24 saat boyunca internet üzerinden yapılır.

Hisseler, forex piyasasında CFD denen sözleşmeler üzerinden işlem görür. CFD, fark kontratları olarak dilimize çevrilir. Hisse senedi, endeks gibi varlıklara fiziki olarak sahip olmadan fiyat beklentilerinin alınıp satılmasını sağlayan türev araçlardır.

Aynı zamanda CFD sayesinde daha az sermaye ile bu hisseleri alıp satmış olursunuz. Hisse senedinden kar etmek için hazırlanan demo hesaplarda bu işlemleri kolayca öğrenebilirsiniz.

Bir Hisse Senedi Nasıl Ortaya Çıkar?

Bir hisse senedinin ortaya çıkması için öncelikle şirket kurulmalıdır. Bu kuruluşla birlikte önceden belirlenen ortaklık yapısına uygun olarak hisse senedi çıkarırlar. Bu hisselerin borsada alınıp satılabilmesi için de halka arz olması gerekir.

Hisse senetlerinin şirketin anaparasının eşdeğer parçalarından biri olduğunu söylemiştik. Anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit ortaklıklar, bazı bankalar, sigorta şirketleri, anonim ortaklık halinde kurulmuş iktisadi devlet teşekkülleri, bağlı ortaklıklar, yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar ve özel finans kuruluşları hisse senedi ihraç edebilirler. Bu şirketler Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu şartları kapsamında hisse senedi çıkarırlar.

Hisse Senetleri Yatırımcılara Ne Gibi Haklar Sağlar?

TTK tarafından tanımlanan hisse senetlerinin sahiplerine sağladığı haklar ve getirdiği sorumluluklar da bulunmaktadır. Hisse senetlerinin sağladığı haklar:

 • TTK m.533’e göre; şirket karından pay alma hakkı,
 • TTK m.373 – 537’ye göre; şirketin yönetimine katılma ve oy kullanma hakkı,
 • TTK m.394’e göre; rüçhan hakkı,
 • TTK m.447’ye göre; tasfiyeden pay alma hakkı,
 • TTK m.362’ye göre; şirketin faaliyetleri hakkında bilgi alma hakkıdır.

Hisse senetlerinin getirdiği sorumluluklar ise; sır saklama, taahhütleri yerine getirme ve sözleşme şartlarına uyma sorumluluklarıdır. Hisse senetlerinin bulundurduğu hak ve sorumlulukların, borsada alınıp satılması sonucunda el değiştirmesi mümkündür. Buna rağmen borsada hak ve sorumluluk devri yoktur ve borsa dışı alım – satımlarda söz konusudur.

Hangi Şirketler Hisse Senetlerini Halka Arz Edebilir?

Hisse senedi çıkarabilen şirketler arasından sadece anonim ortaklıkların halka arz imkanı bulunur. Hisseleri ilk kez halka arz edilecek şirketlerin mevcut ödenmiş ya da çıkarılmış sermayelerinin tamamının ödenmiş olması zorunludur.

Bir şirketin hisselerinin halka arz olabilmesi ve borsada işlem görebilmesi için izahnamesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanması gerekir. Bu onay ile şirketin hisseleri halka arz edilebilir ve borsa kotuna alınabilir.

Parça Hisse Senedi Nedir?

Parça hisse senetleri, bir hisse senedinin tamamı yerine bir parçasını tanımlamak için kullanılır. Normal şartlarda bir adet hisse senedinden bahsedildiği zaman 1 lot ifadesi kullanılır. Parça hisse senedi ise bu 1 lottan daha küçük bir parçayı ifade eder.

İngilizce “fractional shares” olarak bilinen parça hisseler, küsuratlı hisse senedi olarak da tanımlanır. Fiyatı yüksek olan hisse senetlerine daha küçük teminatlarla yatırım yapma imkanı sunar. Kısaca tam hisse senedinin belli bir parçasını ifade eden parça hisseler, sadece bu işlemlere izin veren aracı kurumlar vasıtasıyla alınabilir.

Çeşitli aracı kurumlar parça hisse alımına imkan verirken, bu işlemin nasıl olduğunu şu örnekle anlatabiliriz:

Diyelim ki 1 lot hisse fiyatı 5000 lira olan ABC hissesi olsun. Siz bu hissede yükseliş beklentisine sahipsiniz ancak 5000 liranız yok. Dolayısıyla yatırım yapamıyorsunuz. Ancak aracı kurumunuz size parça halinde bu hisseye yatırım yapabileceğinizi söylüyor. Bu durumda siz 1000 lira veya 500 lira ile bu hisseye yatırım yapabiliyorsunuz.

Borsa İstanbul’da parça hisse senedi alımı yapılamıyor. Dolayısıyla yabancı borsalarda hisse senedi yatırımı yapmak istiyorsanız ve döviz kurlarının yüksekliğinden çekiniyorsanız parça hisse yatırımı yapabilirsiniz.

Parça Hisse Alımı Neden Tercih Edilmeli?

Parça hisse senedi yatırımı yabancı borsalarda işlem yapmak isteyen yatırımcılar için bir avantajdır. Çünkü döviz kurları oldukça yüksek seviyelerde bulunuyor ve fiyatı 100 dolar olan bir hisse senedi TL bazında 2000 lira seviyelerine denk geliyor. Dolayısıyla bu, 1 lot hisse senedi almak için oldukça büyük bir meblağ oluyor.

Apple, Microsoft, Amazon, Google gibi dünya devlerinin hisselerine yatırım yapmak isteyen yatırımcılar parça hisse alımını tercih edebilirler. Bu sayede daha küçük teminatlarla bu şirketlerin hisse senetlerine yatırım imkanı bulurlar.

Hisse Senedi Bölünmesi Gibi Durumlarda Ne Oluyor?

Hisse senedi bölünmesi, bir şirketin hisselerinin değerinin çok yüksek fiyatlandığında karar verilen ve hisselere olan talebi artırmak için gerçekleştiren bir durumdur. Örneğin hisse senetlerinin 1’e 2 oranında bölünmesi, hissenin değeri yüzde 50 oranında azalır. Ancak elinizdeki 1 lot hisse 2 lota çıkar. Dolayısıyla zararınız olmaz. Ayrıca toplamda 10 bin hissesi olan bir şirketin artık 20 bin hissesi olacak demektir.

Hisse senedi bölünmesi durumunda özetle hisse sayısı artarken fiyatı azalır. Bu şekilde yatırımcı talebinin yeniden artması beklenir. Hisse bölünmesi ile şirketin sermayesi artmaz veya azalmaz. Sadece piyasada bulunan hisse adedi ile fiyatı değişir.

Ters bölünmesi ise bu işlemin tam tersidir. Yani bir şirket 1’e 10 oranında ters bölünme yaparsa 10 bin adet hissesi 1000 adede düşecektir. Ancak hissenin değeri 10 kat artacağı için daha değerli hale gelecektir. Sonuçta şirketin sermayesi yine değişmeyecektir.

Ters bölünme işlemi bir şirketin hisse değerinin belli bir eşik seviyenin altına düşmesi sonucunda gerçekleşir. Ters bölünme sonrasında borsada yükselecek hisseler yeniden eşik seviyenin üstüne çıkacaktır. Bu işlemde sonra yatırımcı ters bölünmeyle ilgili minimum miktardan daha düşük hisse senedine sahipse kayıp hisse sayısına eşdeğer bir nakit alacaktır.

Hissedar Nedir?

Hisse senedi sahibi olarak da adlandırılan hissedar, kamu veya özel bir şirkette yasal olarak bir veya birden fazla hisse senedi olan kişi veya kurumdur. Hissedarlık durumu borsada söz konusu olduğu zaman farklı bir bakış açısına bürünür. Çünkü bir şirketin hissesini satın aldığınız zaman hissedar olursunuz. Ancak şirkette bulunan hissedar listesinde doğrudan adınız yer almaz.

İngilizce ‘shareholder’ olarak tanımlanan hissedar, temelde bir şirketin belli bir yüzdede ortağı olmak demektir. Borsada ise o şirketin hisse senetlerine sahip olunması durumunu temsil eder. Söz konusu şirketin hisse senetlerinden alan birey, hangi yüzdede ortaklık hakkına sahip olacağına kendisi karar verir.

Sıkça Sorulan Sorular

 • Parça hisse özelliği Borsa İstanbul'da (BIST) var mı?

  Borsa İstanbul'da parça hisse özelliği bulunmamaktadır. Genellikle ABD borsalarıyla anılan parça hisse yatırımı, yüksek fiyatlı hisselere küçük teminatlarla yatırım yapma imkanı verir. 1 lot hisse senedinin sadece belli bir parçasına yatırım yapmayı ifade eder.

 • Borsa yatırım fonlarında parça hisse alımı ve satımı gerçekleştirilebiliyor mu?

  Borsa yatırım fonları, belli bir katılma payı ödenerek sahip olunan enstrümanlardır. Bu fonların içeriğinde hisse senetlerinden borsa endekslerine, kripto paralardan kıymetli madenlere kadar çok sayıda enstrüman yer alabilir. İçeriğindeki enstrümana göre isimlendirilen yatırım fonları hisse senedine dayalıysa en az yüde 80 hisse senedi içermelidir. Bir fona yatırım yaptığınız zaman içindeki tüm enstrümanlara yatırım yapmış olursunuz. Bu şekilde oluşturulan portföyün değer artışından kazanç sağlarsınız. Bu fonların içeriğinde belli oranda hisse senedi bulunurken, bunların parça hisse özelliği bulunmamaktadır. Buna karşın yatırım fonlarına küçük bir teminat yatırarak normal şartlarda sahip olamayacağınız hisse senetlerinden kazanç sağlamanız mümkündür.

 • Hissedarlar kendi hisselerini satabilir mi?

  Hissedarlar kendi hisselerini satabilirler. Şirketin resmi ortaklarının hissedar paylarını satması resmi prosedür ile gerçekleşmesi gerekir. Borsada hisse alımıyla oluşan hissedarlık ise daha basit bir şekilde satış emrinin verilmesiyle gerçekleşir.

Size daha iyi hizmet verebilmek için Yasal Mevzuat çerçevesinde, veri politikalarımızda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgi ve izin iptali ile ilgili olarak Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz.

Ayrıntılar
Sponsorlu | 2023/4Ç Kar/Zarar %36.13/63.87%
Piyasalar yükselişte veya düşüşte olabilir.
Fiyat beklentini iki yönlü değerlendir.