Yatırım yapmaya başla!

Türkiye’de İşsizliğin En Fazla Olduğu 10 İl

Türkiye’de İşsizliğin En Fazla Olduğu 10 İl

İşsizlik oranları bir ülkenin ekonomisi hakkında bilgi vermektedir. İşsizliğin tanımı yapılırken, ekonomik bir toplumda çalışma isteğine rağmen iş bulamayan yetişkinlerin bulunması durumu şeklinde bir ifade kullanılmaktadır. Bu tanım kapsamına da 16 yaş ve üzeri kişiler girmektedir. Ekonomide işsizlik oranı da, ekonomideki işsizlerin toplam işgücü içindeki payı demektir. Bu oran hesaplanırken toplam iş gücü, işsiz miktarına bölünür ve sonuç 100 ile çarpılır.

İşsizlik, hem kişi psikolojisi olarak hem de ülke ekonomisi olarak çeşitli olumsuzlukları doğurmaktadır. Kişilerin kendilerini ve ailelerini geçindirememeleri gibi sorunlar nedeniyle toplumda psikolojik sorunlar oluşmaya başlar ve ülkeye düşmanlıkla bile sonuçlanabilir. Bir ülkedeki istihdam oranı ise ülke ekonomisinin iyi durumda olması, endüstriyel gelişmelerin sağlanması gibi durumları gerektirmektedir.

2014 yılının Şubat ayında Avrupa Birliği’ne tam uyum sağlanması amacıyla hanehalkı işgücüne yönelik yeni düzenlemelere geçildi. Bu düzenlemelere göre de, işsizlik kriterlerinde, iş arama sürecinin değiştiği ve yeni nüfus projeksiyonu ile idari bölünüş esas alınarak değerlendirmeler yapılmaya başlandığı biliniyor. Ayrıca yeni düzenlemeler sonrasında 15 – 64 yaş grubu arasındaki kişilere ilişkin temel işgünü göstergeleri kullanılmaya başladı.

16 Haziran 2014 tarihinde açıklanan Mart ayı işsizlik oranı % 9,7 oranında gerçekleşti. Türkiye’de 15 yaş ve üzeri yaştaki işsizlerin sayısının Mart ayı döneminde 2 milyon 747 bin olduğu ortaya çıktı. İşsiz erkeklerin oranı % 9,1 iken, işsiz kadınların sayısı % 11 oldu. Mart ayı tarım dışı işsizlik oranının da % 11,6 oranında olacağı tahmin ediliyor. Aynı zamanda 15 – 24 yaş grubu genç işsizlerin oranı %16,7 iken, 15 – 64 yaş grubu işsizlerin oranı % 9,9 olduğu biliniyor. İstihdam oranı ise % 45,1 oranında. 2014 Mart döneminde 15 yaş ve üzeri istihdam edilen sayısının 25 milyon 583 bin kişi olduğu TÜİK tarafından açıklandı. Bu oran erkeklerde % 64,2, kadınlarda % 26,5 oranında.

Türkiye İstatistik Kurumu ayrıca, 2013 yılı illere göre işsizlik oranlarını açıklandı ve ülke çapında ses getirmeye başladı. TÜİK tarafından açıklanan bu raporu incelemek istiyoruz:

10 Batman

İşsizlik oranı %23,4
BatmanTürkiye İstatistik Kurumu’nun raporuna göre işsizliğin en yüksek olduğu il Batman. Güneydoğu Anadolu’nun illerinden olan Batman’da, nüfusun 547,581 olduğu biliniyor. Petrol ve inşaat sektöründe yaşanan gelişmelere rağmen işsizlik oranına fazla etkisi olmadığı dikkatleri çekiyor. Raman Dağı’ndan çıkarılan petrole dayalı bir ekonomisi var.

Batman, Türkiye’nin % 20 oranında petrolü karşılıyor. Bunun dışında tuğla fabrikaları, yem fabrikaları, mercimek işleme fabrikaları, çırçır fabrikaları ve bisküvi üretim fabrikaları olduğu biliniyor. Tarıma ve büyükbaş hayvancılığa yönelik bir ekonomisi bulunuyor.

9 Mardin

İşsizlik oranı %20,6
Mardinİkinci sırada Mardin yer alıyor ve nüfusun 2013 yılı verilerine göre 779,738 olduğu biliniyor. Ekonominin tarıma dayalı olmasına rağmen tarımda gerekli gelişmeler yakalanamamıştır. Nüfusun % 80’inin tarım sektöründe çalıştığı bilinmektedir ve sanayi sektörünün gelişmemiş olması nedeniyle gerekli gelişmelerin yaşanamadığı düşünülebilir.

Tarımda modernize olunmaya başlanmıştır ve özellikle buğday, arpa, pirinç, nohut, pamuk yetiştirilmektedir. Dicle Nehri’ne yakın kısımlarda turfanda sebze üretimi de yapılmaktadır. Türkiye’nin üzüm üretimi konusunda 4. ildir ve 150 bin tonu geçen üretim yapılabilmektedir. Diğer geçim kaynakları ise hayvancılık, ormancılık, madendir.

8 Siirt

İşsizlik oranı %20,5
Siirt2013 verilerine göre 147,323 nüfusa sahip olan Siirt’te işsizliğin yüksek olduğu illerimizden birisi. Tarım ve hayvancılığa yönelik bir ekonomisi var. Sanayi bu ilimizde de gelişmemiştir ve yem, un, tuğla, kiremit, metal fabrikaları bulunmaktadır. Dokumacılık anlamında gelişmiştir ve battaniyesi meşhurdur. Jeotermal kaynak bulunmasına rağmen değerlendirme yapılamamıştır.

Tarım anlamında tarla tarımı yapılmaktadır. Türkiye’de yetişen narın 8 – 10 tonu Siirt’te yetiştirilmektedir. Meyve tarımı da oldukça gelişmiştir ve üzüm, badem, zerdali, ceviz üretimi de bol miktardadır.

7 Şırnak

İşsizlik oranı %20,1
ŞırnakGüneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan bir diğer ilimiz olan Şırnak’ta da işsizlik oranı yüksek. Şırnak’ın nüfusu 475.255. Coğrafi yapısı dağlık ve engebeli alanlardan oluşmaktadır. Bu nedenle de sanayi anlamında gelişmeler sağlanamamıştır.

Şırnak ekonomisi tarım ve ticarete dayalıdır. Aynı zamanda hayvancılık da yapılmaktadır. Engebeli aracı nedeniyle tarım anlamında da fazla üretim yapılamamaktadır. Buğday, mercimek, arpa ve üzüm üretimi yapılmaktadır. Bunun yanı sıra dokumacılık meşhurdur ve bazı bölgelerinde bakır, gümüş işlemeciliği yapılmaktadır.

6 Diyarbakır

İşsizlik oranı 18,7
Diyarbakır1.607.437 nüfusa sahip olan Diyarbakır’da da işsizliğin yüksek olduğu görülüyor. Diyarbakır merkezi ve ilçelerine bakıldığı zaman tarıma dayalı bir ekonomi olduğu görülmektedir. Tarıma elverişli olmayan yerlerinde de küçükbaş hayvancılık gelişmiştir. Gelirin %40’ı tarımdan, % 10’u sanayiden elde edilmektedir.

Tarım anlamında buğday, arpa, pamuk, keten ve meyve üretimi fazladır. Özellikle arpa ve buğday üretimi konusunda Türkiye’ye ciddi bir katkısı vardır. Tekel fabrikası, Sümerbank Yünlü Dokuma ve Şayak Fabrikası, un fabrikaları, et kombinaları, Türkiye Süt Kurumu Süt Fabrikaları sanayi kuruluşlarını oluşturmaktadır.

5 Şanlıurfa

İşsizlik oranı % 16,3
ŞanlıurfaŞanlıurfa’nın nüfusu 1.801.980’dir ve ekonomisi diğer illerde olduğu gibi tarıma dayalıdır. Sanayi fazla gelişmemiştir ve GAP projesi ile bu ilin Türkiye’nin tarım ambarı olması planlanmaktadır. % 60 oranında tarımdan sağlanan geçim olmasına rağmen ilin verim oranı düşüktür.

Su nedeniyle sebzecilik pek gelişmese de meyvecilik gelişmiştir. Ayrıca Şanlıurfa, Türkiye’nin mercimek ambarıdır. Tarım dışında hayvancılık, ormancılık yapılmaktadır. Şanlıurfa’da Türkiye’nin en iyi atları yetiştirilmektedir.

4 İzmir

İşsizlik oranı % 15,4
İzmir4.061.074 nüfusa sahip olan Ege’nin incisi İzmir’de de işsizliğin yüksek olduğu dikkatleri çekiyor. İzmir’de sanayi, ticaret, turizm, tarım ve hayvancılığın bu kadar gelişmiş olmasına rağmen işsizliğin yüksek olduğu ortaya çıkıyor. Türkiye’nin sanayi bakımından gelişmiş ikinci bölgesidir. Türkiye’nin ihracat limanıdır. Aynı zamanda Aliağa Petrol Rafineri’si de İzmir’de bulunmaktadır.

Sanayinin birçok dalında gelişmiştir. Otomotiv, madeni eşya, kimya, seramik, dokuma, çimento, sigara ve zeytinyağı üretimi yapılmaktadır. Turizm anlamında da tarihi olarak önemli bir yere sahiptir.

3 Osmaniye

İşsizlik oranı % 14
Osmaniye498.981 nüfusa sahip olan Osmaniye’de insanlar geçimini Korkut Ata Üniversitesi’nin açılmasıyla faaliyete geçen 42 tesisten sağmaktadır. Bu sayede de Organize Sanayi Bölgesi anlamında hızlı bir gelişim sağlanmaktadır ve bu sayede istihdamda da önemli gelişmeler yaşanmaktadır.

Osmaniye’de sanayi dışında geçim yer fıstığı tarımı ve hayvancılık ile sağlanmaktadır. Çukurova’nın verimli toprakları sayesinde tarım ön plana çıkmaktadır. Pamuk çiftlikleri ise ülke ekonomisi en büyük katkıyı sağlayan kaynaktır.

2 Adana

İşsizlik oranı %13,2
Adana2.149.260 nüfusa sahip Adana, verimli tarım alanları ile bilinmektedir. Türkiye’nin pamuk, portakal, muz, tahıl ürünleri gibi tarım ürünlerinin üretiminde ilk sıralarda yer almaktadır. Çukurova, Seyhan, Asi ve Ceyhan’ın katkıları ile verimli topraklara sahiptir.

Tarım dışında madencilik ve yer altı kaynakları, hayvancılık, sanayi ve ticaret diğer geçim kaynaklarıdır. Sanayi anlamında otomotiv, un, iplik, gübre, cam, yağ, kimya, pamuklu dokuma, demir, çelik ve çimento gibi üretimler yapılmaktadır.

1 Mersin

İşsizlik oranı % 12,4
Mersin1.705.774 nüfuslu Mersin, işsizliğin yüksek olduğu iller sıralamasında 10. sırada yer alıyor. Tarım ve sanayiye dayalı bir ekonomisi vardır. Aynı zamanda turizm anlamında da sahilleri ile meşhurdur. Türkiye’nin en büyük 3. rafinerisini ve limanını bulundurmaktadır.

Sebze, meyve, turunçgiller, pamuk, üzüm, buğday üretiminde verimlidir. Dokuma ve iplik fabrikaları, Soda Sanayi A.Ş, Şişe ve Cam Fabrikaları, akümülatör fabrikaları, nebati yağ fabrikaları ve un fabrikaları başlıca sanayi kuruluşlarını oluşturmaktadır.

Ücretsiz VİOP deneme hesabı açın ve 100.000 lira sanal para ile risk almadan nasıl yatırım yapacağınız öğrenin.Doviz Yatırımı Doviz Yatırımı
#Kariyer kategorisini keşfet

Daha fazla içerik yükleSAT AL
Size daha iyi hizmet verebilmek için Yasal Mevzuat çerçevesinde, veri politikalarımızda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgi ve izin iptali ile ilgili olarak Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz.
Ayrıntılar
Onaylıyorum