Paylaşım

Türkiye’nin Euro’ya Geçişi Hedefleniyor


 

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin Euro'ya geçme konusunda söylentiler ortaya çıkmıştı. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 17. faslın açılmasıyla bu konu yeniden gündeme geldi. Detaylar haberimizin devamında...

Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında açılan 17. faslın sonunda Maastricht kriterlerine uyum ve Euro’ya geçiş amaçlanıyor. Aslında 17. faslın açılmasına 24 Ocak 2007 tarihinde karar verilmişti. Fakat 2007 Haziran’ında AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde Fransa, bu faslın doğrudan tam üyelikle bağlantılı olduğunu söyleyerek blokaj koymuştu. Türkiye ise 17. fasla ilişkin dönemin gelişmelerini kendi içinde sürdürdü.

17. fasıl; genel olarak üye devletlerin merkez bankalarının bağımsızlığı, kamu sektörünün merkez bankaları tarafından finansmanının yasaklanması ve kamu kesiminin finansal kurumlara imtiyazlı erişimi gibi konuları kapsıyor. Bunların yanında Merkez Bankası meclis üyelerinin görev sürelerinin 3 yıldan 5 yıla çıkarılması, Banka’nın hükümete danışmadan enflasyon hedefini kendisinin belirlemesi ve gerçekleştirmesi de fasılda yer alan konulardan bazıları.

Merkez Bankası‘nın karar verme bağımsızlığı konusunun şu an için bir aciliyeti olmasa da bu durumun, AB’ye tam üyelikten bir yıl önce gerçekleşmiş olması gerekiyor. AB’ye uyum sürecinde gerçekleşmesi zorunlu olan bazı kriterlerden bahsedecek olursak;

  • Üye ülkelerdeki bütçe açıklarının gayri safi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının %3’ü geçmemesi gerekiyor. Türkiye’de bu oran 2005 yılından beri % -0.2 ile %2.9 arasında olduğu için bu kriterle ilgili bir sorunumuz görünmüyor.
  • Kamu borç stokunun GSYH’ye oranı %60’ı geçmemeli. Türkiye’de bu oran %33.7 seviyesinde olduğu için bu madde ile ilgili de bir problemimiz yok.
  • Yıllık enflasyon oranı, en iyi performansa sahip üç ülkenin yıllık enflasyon oranları ortalaması olan 1.5 puanı geçmemesi gerekiyor. Türkiye’nin ise Kasım ayı itibariyle yıllık ortalama enflasyonu %8.1. Yani bu kriterin sağlanması için Türkiye’nin epey bir yol kat etmesi gerekiyor.

Enflasyon ile ilgili bir sorun yaşamayacaklarını düşünen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, AB Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır ile Türkiye’nin AB Daimi Temsilciliğinde yaptığı basın toplantısında şu sözlere yer verdi; “Biz kendimize güveniyoruz. Gümrük Birliği’nin kapsamını genişletmek ve bu entegrasyonu derinleştirmek istiyoruz,” dedi.

Paratic Piyasalar

Yorumları Görmek İçin Tıklayın