SPK’nın Yeni Düzenlemesi ile Türk Telekom’da Yol Haritası Belli Oldu

Sermaye Piyasası Kurulu'nun getirdiği yeni düzenleme, Türk Telekom'un %55 hissesine sahip olan OTAŞ'ın sorunlu kredisindeki çözüm sürecine yarayacak. Konunun ayrıntıları şöyle...

Türk Telekom’un %55 hissesine sahip olan OTAŞ, bankalardan 2013 yılında aldığı kredilerin ödemesinde büyük sıkıntı çekmiş ve ödeme tarihlerini üst üste kaçırmıştı. OTAŞ’ın yaklaşık iki yıldır bu ödemeleri gerçekleştirmemesi üzerine borçlu olduğu bankalar çözümü ortaklıkta aradı.

Ancak Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) pay alım teklifi tebliğ kapsamında halka açık ortaklıklarda gönüllü ve zorunlu pay alım muafiyeti esaslarında düzenlemeye gitmesi ile Türk Telekom’da bankaların eli rahatlamış oldu.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğ kapsamında 18. maddeye ek yapıldığı bildirildi.

Söz konusu maddeye eklenen iki fıkraya göre; kredilerin geri ödenmemesi halinde bankaya kredinin teminatı olarak verilmiş payların Kanunun 47. maddesinin 4. fıkrası gereğince, bankanın mülkiyetine geçmesi, kurucu olduğu özel amaçlı işletmeye devredilmesi ile bu payların bankaya veya özel amaçlı işletmeye geçmesinden sonra üçüncü kişilerce satın alınması durumunda, SPK başvuru üzerine pay alım teklifinde bulunma zorunluluğuna muafiyet getirebilecek.

Yapılan düzenleme sayesinde OTAŞ’a kredi veren bankalar, Türk Telekom hisse senetlerinin mülkiyetine sahip olabilecekler.

SPK düzenlemesi ile diğer ortaklara çağrı yapılmayacak ve fazladan maliyetin önüne geçilmiş olacak.

Eğer söz konusu değişiklik olmasaydı; bankaların özel amaçlı şirkete ellerindeki Türk Telekom hisselerini devrettiği anda, halka açık kısımdaki diğer ortaklara zorunlu olarak çağrıda bulunması gerekecek, bu da ekstradan maliyet anlamına gelecekti.

Analistlere göre yapılan değişiklikle alacaklı 29 banka özel amaçlı şirket kurabilecek. Yani Türk Telekom’da geçen yıldan bu yana süren çalkantılı haberler bir son bulup yol haritası belirlenmiş olacak. Kurulacak olan şirket ve paylar ise üçüncü kişiler satılabilecek.

Kredi çekilen bankalar arasında en büyük pay 1,5 milyar dolar ile Akbank’a ait.

Konunun detaylarını hızlıca hatırlayacak olursak; Oger Telecom A.Ş. (OTAŞ) 2013 yılında 29 bankadan oluşan bir konsorsiyumdan 4,7 milyar dolar ve 211,9 milyon Euro’luk kredi almış, ancak ödemelerde yaşanan aksaklıklar yüzünden geçen yılın sonundan itibaren yakın takibe alınmıştı. Akbank en büyük paya sahip olurken, onu 1 milyar dolar ile Garanti Bankası ve 500 milyon dolar ile İş Bankası izliyor.

Paratic Piyasalar

Doviz Yatırımı Doviz Yatırımı