Sunny Elektronik İstihdamda Kadınlara Pozitif Ayrımcılık Tanıyor

Sunny Elektronik CEO’su, tüm ekonomik risklere rağmen son iki ayda 350 kişilik ek istihdam yarattıklarını ve kadınlara bu konuda pozitif ayrımcılık felsefesiyle yaklaştıklarını aktardı.

Artan maliyetlere ve oluşabilecek tüm ekonomik risklere rağmen üretime bağlı olarak ihracat faaliyetlerini artırmayı hedefleyen Sunny Elektronik, son iki ayda 350 kişilik ek istihdam sağladı. Sunny Elektronik Üst Düzey Yöneticisi Mehmet Atmaca, artan ihracat faaliyetlerinin istihdam artışını zorunlu kıldığını ve bu alanda kadınlara her zaman pozitif ayrımcılık tanıdıklarını söyledi.

Mehmet Atmaca, %100 yerli sermaye ve üretim gücü kullanarak bu günlere geldiklerini anlattı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada; Türkiye’nin üçüncü büyük elektronik üreticisi ve ihracatçısı konumundaki Sunny Elektronik ve Atmaca Elektronik’in yeni istihdamlar sağlayarak büyümesine devam ettiği belirtildi.

Şirket CEO’su Mehmet Atmaca, tüm ekonomik risklere rağmen üretime bağlı ihracatı artırarak meydan okuduklarını ve son iki ayda 350 kişilik istihdam artışı sağladıklarını söyledi. Atmaca, döviz kurlarındaki rekorlara bağlı olarak maliyet fiyatlarının da artış gösterdiğini ancak tüm bunlara rağmen istihdam artışı sağlayarak büyümeye devam ettiklerini dile getirdi.

Sunny Elektronik’in döviz kurlarının yarattığı baskı nedeniyle oluşan maliyet artışından etkilenmediği belirtildi.

Mehmet Atmaca, dünya ekonomilerindeki kırılganlıklar karşısında gösterdikleri başarılı büyüme performansının arkasında kendi öz kaynaklarından oluşan yerli sermaye ve yerli iş gücünün olduğunu dile getirdi. Kur baskısının yarattığı maliyet artışından etkilenmemelerini ise; “Çünkü zaten biz bu yılın başından itibaren ihracat faaliyetlerimizi artırmaya başlamıştık. Gerek ihracat yaptığımız ülkeler gerekse de miktar olarak artışa geçmiştik. İhracatın satışlarımızdaki payı yüzde 30’lardayken bunu bu sene içinde yüzde 55’lere çıkardık.” şeklinde açıkladı.

Üretim artışının ek istihdam, ekonomiye sunulan katma değer artışı ve daha fazla büyüme anlamına geldiğini anlatan Atmaca, bunların hepsinin bir zincir oluşturduğunu, doğru planlama ile bir araya getirerek oluşabilecek riskleri bertaraf ettiklerini dile getirdi.

Sunny Elektronik’in istihdamda kadına yönelik pozitif ayrımcılık felsefesine sahip olduğunu anlattı.

Mehmet Atmaca, çalışanlarının %45’inin kadınlardan oluştuğunu, kadınların yönetim gücünü ve girişimci yanlarını çok önemsediklerini ifade etti. Üretimin en önemli aşamalarından biri olan Ar-Ge birimlerinde çalışan mühendislerinde %40’ının kadınlardan oluştuğunu belirtti. Kadınların işgücüne katılımlarını her koşulda desteklemeyi sürdüreceklerini, ihracat faaliyetlerinin artıracaklarını,, daha fazla istihdam ve daha fazla büyüme hedefiyle çalışmalarına devam edeceklerini aktardı.

Paratic Piyasalar

Doviz Yatırımı Doviz Yatırımı