Türkiye Satınalma Gücü Paritesinde AB Ortalamasının %35 Gerisinde Kaldı

Eurostat satınalama gücü paritesi geçici sonuçlarına göre Türkiye’nin kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla endeks değeri 65 oldu. Bu değer 100 olan Avrupa Birliği ortalamasının %35 altında kaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılına dair satınalma gücü paritesi (SGP) sonuçlarını açıkladı. Mal ve hizmet sepetinin farklı ülkelerdeki fiyat oranı olarak tanımlanan SGP 65 puan gelerek, %100 olan Avrupa Birliği ortalamasının %35 altında kaldı.

SGP, 2017 yılında da 65 puan seviyesinde gerçekleşmişti. SGP sayesinde ülkeler arasındaki fiyat farklılıkları giderilerek, uluslararası anlamda gerçek fiyat ve hacim karşılaştırmaları yapılabiliyor.

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan SGP’ye göre, Türkiye’de kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla 65 seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) Verileri28 Avrupa Birliği üyesi ülkenin yanında diğer bazı ülkeler de fiyat ve hacim karşılaştırmalarına konu edinildi. Bunlar; İsviçre, İzlanda, Norveç (Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkeleri), 5 aday ülke olan Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk ile potansiyel aday olarak gösterilen Bosna Hersek oldu.

Bu 37 ülke arasında SGP’ye göre kişi başına GSYH endeksi en yüksek ülke 254 ile Lüksemburg olurken, onun hemen ardında 187 ile İrlanda yer aldı. Arnavutluk ise 31 ile en son sırada yer aldı.

Lüksemburg’dan sonra gelen ülkeler sırasıyla; İrlanda, İsviçre, Norveç, İzlanda, Hollanda, Avusturya, Danimarka, Almanya, İsveç, Belçika, Finlandiya, İngiltere, Fransa, Malta, İtalya, İspanya, Çekya, Slovenya, Güney Kıbrıs, Estonya, Litvanya, Slovekya, Portekiz, Polonya, Letonya, Macaristan, Yunanistan, Türkiye, Romanya, Hırvatistan, Bulgaristan, Karadağ, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek ve Arnavutluk oldu.

Eurostat verilerine göre Türkiye’nin 2018 yılı kişi başına fiili bireysel tüketim düzeyi 68 düzeyinde gerçekleşti.

Fiili Bireysel TüketimKişi başına fiili bireysel tüketim düzeyi 28 Avrupa Birliği ülkesi ortalaması 100 iken, Türkiye için 68 oldu. Bu alanda da AB’nin %32 gerisinde kalmış olduk. Kişi başına fiili bireysel tüketim düzeyi sıralamasında da ilk sırada 132 ile Lüksemburg, son sırada 38 ile Arnavutluk yer aldı.

Ulusal para birimlerinin karşılaştırmalı olarak döviz kuruna göre alım gücünü gösteren fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi endeksi 37 oldu. Bir ülkenin fiyat düzeyi endeksi, 100’den büyük ise diğer ülkelere göre pahalı, 100’den küçük ise ucuz anlamına geliyor.


Doviz Yatırımı Doviz Yatırımı