HAKKINDA
KÜNYE
GİZLİLİK POLİTİKASI
İLETİŞİM

Romen Leyi Kuru Bugün, Alış Satış Fiyatı ve Canlı Grafikler
  Alış Satış Fark

Yorumlar


Romanya’nın resmi para birimi, Rumen leyidir. Kimi yerde Romanya leyi kimi yerde de Rumen leyi ismiyle görebilirsiniz. Uluslararası para kodu, RON‘dur ve Romanya Ulusal Bankası’nın kontrolündedir. Türk lirasına benzer şekilde, 1 Temmuz 2005 tarihinden itibaren Romanya leyinden 4 sıfır atılmıştır. Böylece Yeni Rumen leyi kullanılmaya başlamıştır. 1 Ocak 2007 tarihinde ise Avrupa Birliği’ne katılmıştır.

Romanya Leyi Kurları ve Fiyatları [Dolar, Euro ve Türk Lirası]

Romanya leyi kuru canlı fiyat grafikleri, uzun vadede incelendiği zaman; tüm zamanların en yüksek seviyesinin, 2017 yılının başında 0,8995 lira olarak gerçekleştiği görülmektedir. Tüm zamanların en düşük seviyesi ise 2005 yılının sonunda 0,4345 lira olarak kaydedilmiştir. Romanya leyi 1 yıllık canlı fiyat grafiği incelendiğinde de en yüksek seviyenin 2017 Ocak sonunda 0,9204 lira; en düşük seviyenin ise 2016 Haziran ayında 0,7085 ile görüldüğü bilinmektedir.

Romanya leyi – dolar kuru 1 yıllık canlı fiyat grafikleri incelendiğinde ise en yüksek seviyenin, 2016 yılının Mayıs ayında 0,2517 dolar ile görüldüğü anlaşılmaktadır. RON/USD kurunda en düşük seviye ise 2016 yılının sonunda 0,2297 ile kaydedilmiştir. 2017 yılına ise 0,2321 dolardan başlanmıştır.

Romanya leyi – Euro kuru 1 yıllık canlı fiyat grafikleri incelendiğinde de en yüksek seviye, 2016 yılının Ekim ayında 0,2255 Euro ile kaydedildiği görülmektedir. En düşük seviyenin ise 2016 yılının Haziran ayında 0,2192 Euro ile gerçekleştiği bilinmektedir. 1 yıllık fiyat grafiğinde Euro karşısında oldukça çalkantılı bir seyir izlediği de açıkça görünmektedir.

Kısaca Romanya Ekonomisi Hakkında Bilgiler

Romanya, Orta ve Doğu Avrupa’nın en büyük ikinci pazarı konumundadır. Aynı zamanda sanayileşme sürecine girmesiyle birlikte güçlü bir kırsal göç gerçekleşmiştir. 2. Dünya Savaşı’ndan büyük bir yara ile çıkan Romanya, ekonomisini kalkındırmak için fazlasıyla mücadele etmiştir. Aralık 1989 Devrimi sonrasında serbest piyasa sistemine adapte olmaya çalışmıştır. İktisadi açıdan kendini geliştirmek için dış ticarete önem vermiştir. 1 Ocak 2007 tarihinde ise Avrupa Birliği’nin tam üyesi olmuştur. Şimdilerde Romanya, Avrupa’nın en cazip ülkelerinden bir tanesidir.

Euro Bölgesi’nde yaşanan krizler, Romanya’nın makroekonomik verileri üzerinde de etkili olmuştur. Avrupa Birliği’nde yaşanan krizler, Romanya ekonomisini kötü etkilediği için yabancı firmaların yatırım yapma konusunda çekindikleri de bilinmektedir. 2017 – 2020 döneminde, Romanya ekonomisinin ortalama büyüme oranı ise % 3,4 civarında öngörülmektedir.

Romanya 2000’li yıllarda hızlı bir ekonomik büyüme göstermiştir. AB sonrasında ise bu trendin devam etmesi sürecinde 2007 yılında % 6,3; 2008 yılında % 7,3 oranında büyüme gerçekleşmiştir. Bu oranlar, AB ortalamasının üzerinde GSYİH büyüme oranlarının yakalandığını göstermektedir. Buna karşın 2008 yılında yaşanan küresel ekonomik kriz nedeniyle büyüme kesintiye uğramıştır.

Romanya Ticari İlişkileri

Romanya ihracatının % 70’ini Avrupa Birliği ülkelerine yapmaktadır. Başlıca ticaret ortakları ise Almanya, İtalya, Fransa, Macaristan, Türkiye, Rusya ve Polonya’dır. Romanya’nın başlıca ihraç kalemleri; makineler, metaller, tekstil ve ürünlerdir. İthalat kalemleri ise kimyasallar, mineral yakıtlar, tekstil ve makinelerdir.

Türkiye ile Romanya arasındaki ikili ticaret ilişkilerinde ise başlıca ihraç ürünlerimiz; karayolu taşıtları aksam ve parçaları, demir – çelik ve tekstildir. Romanya’dan ithal ettiğimiz ürünler ise petrol yağları ile mineral yağları, dökme demir ve hurdadır. Aynı zamanda binek otomobil konusunda da Romanya ile sıkı bir bağımız bulunmaktadır.

2015 yılında Romanya’ya ihracatımız 2,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’nin Romanya’dan ithalatı ise 2,6 milyar dolar değerindedir. İki ülke arasındaki toplam ticaret hacmi ise 5,4 milyar dolardır. Bu hacmin, 10 milyar dolara yükselmesi iki ülkenin ortak hedefidir.

Çevirici

USD
EUR

Haberler