Paylaşım

Konuttan Taşıta 2016 Yılı Yeni Vergi Reçetesi


 

Yeni yıla az bir süre kala vergi ve harç oranları açıklandı. Açıklanan yeni değerler Resmi Gazete’de yayımlandı. Emlak vergisine zam oranı %2.8’iken, cep telefonu başına alınan özel iletişim vergisi ise 46 lira olarak açıklandı.

Yeniden değerleme oranında artan vergi ve harç miktarları Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni MTV tarifesine göre; 1-3 yaş arası 1,300, 1.600 cm3 arasında motor hacmine sahip binek araçlar 997 TL, 1.600-1.800 cm3 arasında motor hacmine sahip binek araçlar 1,760 TL ve 1.8002.000 cm3’e kadar motor hacmine sahip binek araçlar ise 2,772 TL MTV ödeyecekler.

Tarifede; 1-3 yaş arasında 4.001 cm3 ve yukarısı motor hacmine sahip binek araçlar 22,716 TL ile en yüksek MTV tutarını öderken, 1.300 cm3 ve daha aşağı motor hacmine sahip 16 yaş ve üzeri model binek araç sahipleri de 66 TL ile en az MTV tutarı ödeyeceklerden olacak.

Öne çıkan zam oranları ise şu şekilde;

Tüketicilerin merakla bekledikleri zam oranları ise onaylandıktan sonra Resmi Gazete’de şu şekilde yer aldı;
Yapılan zamlarla 6 aylık pasaport bedeli 111 lira, yıllık bedelse 163 lira oldu. Cep telefonu başına alınan özel iletişim vergisi 46 lira oldu. Emlak vergisi mükellefi olanların 2016 yılına ait emlak vergisinin tarh ve tahakkukunda esas alınacak vergi değerinin (matrahın) hesabı; emlağın 2015 yılı değerine, yeniden değerleme oranı olan %5.58’in ikiye bölünerek bulunan %2.79 oranı uygulanmak suretiyle yapılacak. Damga vergisi ve harçlar, kanunda yer alan vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranı nispetinde %5.58 artırılacak.

Gelir vergisi de yeni yılda düzenlemeye tabi tutuldu!

Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife; 2016 için 12,600 TL’ye kadar %15, 30,000 TL’nin 12,600 TL’si için 1,890 TL, fazlası %20, 69,000 TL’nin 30,000 TL’si için 5,370 TL, (ücret gelirlerinde 110,000 TL’nin 30,000 TL’si için 5,370 TL), fazlası %27, 69,000 TL’den fazlasının 69,000 TL’si için 15,900 TL, (ücret gelirlerinde 110,000 TL’den fazlasının 110,000 TL’si için 26,970 TL), fazlası %35 şeklinde yeniden düzenlendi.

Basit usule tabi olmanın özel şartlarını belirleyen hadler, 2016 takvim yılında uygulanmak üzere; 1 numaralı bent için 88,000 TL ve 126,000 TL, 2 numaralı bent için 42,000 TL, 3 numaralı bent için 88,000 TL olarak tespit edildi. Değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı 2016 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 11,000 TL, arazi kazançlarına ilişkin istisna tutarı 24,000 TL, mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı 3,800 TL, tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı ise 1,580 TL olarak belirlendi.

Paratic Piyasalar

Yorumları Görmek İçin Tıklayın