Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
Paratic Piyasalar: Döviz, Altın, Borsa, Kriptolar RSS Interactive
Sponsorlu Yatırım yapmaya başla!

KOBİ’lerin Ödemekle Yükümlü Olduğu Vergiler Nelerdir?

KOBİ’lerin Ödemekle Yükümlü Olduğu Vergiler Nelerdir?

Küçük ve orta ölçekli işletmeler için kullanılan KOBİ kelimesi, ülke ekonomileri için en önemli damarlardan birisini oluşturmaktadır. Sizlere daha önce KOBİ nedir, özellikleri nelerdir, kimlere denir gibi konularda detaylı bilgiler vermiştik. Şimdi ise KOBİ’lerin vergilendirilmesi hakkında bilgiler vermek istiyoruz. KOBİ’ler, limited ve anonim şirketler gibi kurumlar vergisi mükellefidir. Aynı zamanda şahıslar elde ettikleri kazançtan ötürü gelir vergisi ödemelidir. Ödemekle yükümlü olunan en temel vergiler bunlardır. Elbette bunların dışında da birçok vergi çeşidi bulunmaktadır.

KOBİ’ler kiraladığı iş yerinden, katma değer vergisine kadar birçok vergiyi ödemekle yükümlüdür. Her ay yaptığı satışlardan kestiği fatura ve fişlerden, ödediği KDV’yi düşüp, aradaki farkı vergi dairesine beyan ederek yatırır. İzleyen ayın 26’sına kadar da bu verginin ödenmesi gerekir. Aylık vergilerin yanı sıra, yaptıkları işlemlerde damga vergisi de söz konusu olabilir. Ayrıca çalışanlarına yaptıkları ödemelerden sigorta primi kesip, işveren hissesiyle beraber izleyen ayın sonuna kadar sosyal güvenlik kurumuna bildirmesi gerekmektedir.

Ülke ekonomileri için oldukça önemli olan KOBİ’ler, yer aldıkları sektörde düzenli bir büyüme gösterebilmek için vergilerini düzenli bir şekilde ödemelidir. Aynı zamanda KOBİ destek programları da bu vergi ödemelerini şart koşmaktadır. Bir KOBİ’nin ise ödemekle yükümlü olduğu vergileri iyi bir şekilde bilmesi ve tanıması gerekmektedir.

Bizler de bu bağlamda KOBİ’lerin ödemekle yükümlü olduğu verileri sıralandırdık. İşte KOBİ’lerin sorumlu olduğu vergi türleri:

1 Gelir Vergisi

Gelir VergisiTürkiye Cumhuriyeti’nin Gelir Vergisi Kanunu bulunmaktadır. Bu kanunun 1. maddesi gereğince; gerçek kişiler elde ettikleri gelirlerin vergisini ödemek zorundadır. Kanunda gelirin tanımı, bir gerçek kişinin 1 takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarı şeklinde yapılmaktadır. Geliri oluşturan konular ise şunlardır:

 • Ticari kazançlar,
 • Zirai kazançlar,
 • Ücretler,
 • Serbest meslek kazançları,
 • Gayrimenkul sermaye iratları,
 • Menkul sermaye iratları,
 • Diğer kazanç ve iratlar.

2 Kurumlar Vergisi

Kurumlar VergisiKurumların elde ettiği kazançlar üzerinden alınan vergilerdir. Kurumlar vergisine tabi olanlar; sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler, iş ortaklıklarıdır. Kurumlar vergisi oranı %20’dir. Gelir vergisi dışında kurumlar vergisi ödenmesinin gerekçeleri vardır.

Kurumların, diğer üreticilere göre daha avantajlı oldukları söylenebilir ve kurumlaşma, üretim süreci için kullanılan bir faktördür. Kurum olma hakkı ise devlet tarafından verilmektedir ve bu nedenle devlet buradan kendi payını almaktadır. Gerekçelerden birisi budur. Ayrıca kurumların dağıtmadıkları karlar nedeniyle de kurumlar vergisi ödemeleri gerekmektedir. Bu verginin olmadığı düşünüldüğü zaman kar dağıtmayacakları ve hiç vergi ödemez duruma gelirler. Kar dağıtılmadığı için gelir vergisi de alınamaz.

3 Katma Değer Vergisi

Katma Değer VergisiÜlkemizde ticari, zirai, serbest meslek faaliyetleri çerçevesinde yapılan teslim, hizmet, her türlü mal ve hizmet ithalatı, kanunlara göre KDV’yi oluşturmaktadır. Hemen hepimizin bildiği ve harcamalar üzerinden alınan en yaygın vergidir. Bir malın veya hizmetin ilk kaynaktan son tüketiciye ulaşma aşamasına kadar yaratılmaktadır.

KDV’nin mantığı, yaratılmış olan toplam katma değerin vergilendirilmesidir. Ülkelere göre farklılık göstermektedir. Teslimi veya hizmeti yapan taraf, mal veya hizmeti meydana getirmek için sağladığı girdiler üzerinden ödediği KDV’ye, hesaplanan toplam KDV’den indirilmesi suretiyle ulaşmaktadır.

KDV alınan durumlar ise;

 • Ticari, sanayi, zirai faaliyetler ve serbest meslek faaliyetleri çerçevesinde yapılan hizmet ve teslimler,
 • Her türlü mal ve hizmet ithalatı yapanlar,
 • Posta, telefon gibi hizmetler ile televizyon hizmetleri,
 • Piyango düzenlenmesi ve talih oyunları oynanması,
 • Profesyonel sanatçı konser ve gösterileri,
 • Müzayede ve gümrük depolarında yapılan satışlardır.

4 Özel Tüketim Vergisi

Özel Tüketim VergisiAvrupa Birliği uyum süreci ile hayatımıza giren bir vergi türüdür. Kanunda yapılan düzenlemeler ile gündeme gelmiştir ve amacı; gelir elde etmenin yanında sosyal fayda sağlamaktır. ÖTV, belirli mal veya ürünlerin üzerinden oransal olarak alınan bir harcama vergisi olarak da bilinmektedir. Lüks mallara, sigara-alkol gibi sağlığa zararlı maddelere ve benzin gibi çevreye zararlı ürünlere uygulanmaktadır. Aynı zamanda ülkemizde temel tüketim mallarından da alınan bir vergidir.

ÖTV, KDV’den farklı olarak malın her el değiştirmesinde ortaya çıkmamaktadır. Bir malın ithal edilmesi veya üretilen malın ilk alıcısına teslimi ile ÖTV doğmaktadır. Motorlu taşıtlarda ise son tüketici ÖTV ödemektedir.

5 Damga Vergisi

Damga VergisiHer sözleşmeden ortaya çıkan damga vergisi de KOBİ’lerin ödemesi gereken vergilerdendir. İki taraf arasında imzalanan sözleşmelerde damga vergisi, her iki tarafa da aittir. Devlet ile yapılan sözleşmelerde ise KOBİ’nin sorumluluğundadır. Yabancı ülkelerle ise Türkiye’de bulunan elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen kağıtların vergisi, bu kağıtları resmi dairelere ibraz eden, üzerinde devir veya ciro işlemleri yapanlar, herhangi bir nedenle hükümlerinden faydalananlar tarafından ödenmektedir.

Damga vergisine tabi olan kağıtlar ise;

 • Akitlerle ilgili kağıtlar (taahhütnameler, mukavelenameler, kira sözleşmeleri, kefalet, teminat, rehin senetleri, vb.),
 • Kararlar ve mazbatalar (meclis, resmi heyet ve idari davalar dışında Danıştay’dan verilen mazbata, ilam, kararlar ve hakem kararları),
 • Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar (Emtia senetleri, varant, ipotekli borç senedi, irat senedi, bilançolar, gelir tabloları, vb.),
 • Makbuzlar, beyannameler olarak sıralandırılabilir.

6 Motorlu Taşıtlar Vergisi

Motorlu Taşıtlar VergisiKarayolları Trafik Kanunu’na göre; trafik şube veya bürolarına kayıtlı, tescil edilmiş olan motorlu kara taşıtları; Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne kayıtlı ve tescil edilmiş uçak, helikopter; liman ve belediyelere kayıtlı ve tescil edilmiş motorlu deniz taşıtlarının tabi olduğu vergidir. Bir yıl içerisinde Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki kere ödenmektedir. Bu aylar içerisinde belirlenen zamanda ödenmeyen MTV için zamlı ödeme yapılır. Ödenmemiş MTV ise kanun gereğince fenni muayeneleri yapılamaz.

7 Emlak Vergisi

Emlak VergisiTürkiye’de bulunan binalar, emlak vergisine tabidir. Binanın yapıldığı malzeme fark etmeksizin, karada ve su üzerinde sabit inşaatların hepsini kapsayan bir vergidir. Bina, işyeri, fabrika ve ofis gibi taşınmaz mallar bu vergiye tabidir. Emlak vergisini ödemekle yükümlü olan kişiler ise binanın bulunduğu bölgenin belediyesinin emlak vergisi birimine başvurmalıdır. Tüm dünyada uygulanan bir vergi türüdür ve KOBİ’ler taşınmaz mal varlıkları için ödemek zorundadır. Emlak vergileri ülkelerin önemli gelir kaynaklarından birisini oluşturmaktadır.Sponsorlu Yatırım yapmaya hemen başla!
#Girişimcilik kategorisini keşfet

Daha fazla içerik yükleSponsorlu
SAT
AL
Sponsorlu
Sponsorlu
Size daha iyi hizmet verebilmek için Yasal Mevzuat çerçevesinde, veri politikalarımızda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgi ve izin iptali ile ilgili olarak Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz.
Ayrıntılar
Onaylıyorum