Yatırım yapmaya başla!

KİT’lerin Strateji ve İstihdam Koşulları 2019 Programı Kapsamında Belirlendi

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bağlı ortaklarının 2019 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı'na göre uygulayacakları strateji ve istihdam koşulları belirlendi. İşte detaylar;
KİT’lerin Strateji ve İstihdam Koşulları 2019 Programı Kapsamında Belirlendi

Genel Yatırım ve Finansman Programı’nın 2019 yılına ait maddeleri belirlenmeye devam ediliyor. Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bağlı ortaklarının strateji ve istihdam koşulları belirlendi. Kamu işletmelerinin ülke kaynaklarını etkin ve verimli kullanması amacıyla işletmecilik faaliyetlerini yerine getirmelerini ve kendi değerlerini azami düzeye çıkartmalarını sağlayacak ve yöntemlerin belirlenmesi amaçlanıyor.

Kamu teşebbüsleri 2019 yılı faaliyetlerini uygulanan ekonomi politikaları ile program çerçevesinde belirtilen ilkelere ve mevzuata göre yürütecekler.

Kamu Teşebbüsleri 2019 Ekonomi Programı

Kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde faaliyet gösterecek olarak kamu teşebbüsleri, tüm işletmecilik faaliyetlerinde verimliliği ve karlılığı artıracak tedbirler alacak. Teşebbüs içi personel nakli suretiyle personel ihtiyacının karşılanması mümkün olmadığı hallerde, kamu teşebbüstlerinde 2018 yılında ayrılan personel sayısının en fazla yüzde 75’i kadar personelin açıktan veya naklen atanması söz konusu olacak.

2018 yılında ayrılan personel sayısının en fazla yüzde 10’u kadar personelin de özelleştirme uygulamaları nedeniyle Devlet Personel Başkanlığına bildirilen nakle tabi personelden atanması hususlarında kamu teşebbüsünün yönetim kurulu yetkili kılındı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2018 yılında sermaye aktarımı yapılan kamu iktisadi teşebbüslerinin personel atama işlemleri Bakanlığın uygun görüşüne bağlandı.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne ekli I ve II sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere yapılan atama koşulları da belirlendi.

3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararına Bağlı Atama

Buna göre; özel kanunlarda belirtilenler ve sivil havacılık sektöründe faaliyet gösteren kamu teşebbüslerinde istihdam edilecek uçucu personel hariç 2019 yılında emekli yeni personel istihdamı yapılmayacak. KİT’lerce 2017 ve 2018 yıllarında ilgili yıl genel yatırım ve finansman kararnameleri kapsamında Bakanlıktan veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığından uygun görüş alınan ve atama işlemlerine yönelik olarak Türkiye İş Kurumu veya Devlet Personel Başkanlığı nezdinde gerekli işlemlere bağlandığı halde sonuçlandırılamayan personel atama izinleri, 2019 yılında ilave bir izne ihtiyaç bulunmaksızın kullanılabilecek.

İstihdam maliyetleri kısmen veya tamamen uluslararası kuruluşlar tarafından karşılanan personele ilişkin atama koşulları da açıklandı.

Uluslararası Kuruluşlar Atama Maliyeti

Buna göre; uluslararası standartlarca belirlenmiş asgari istihdam sayısı koşullarının karşılanması amacıyla yapılacak olan kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri, gemi trafik hizmetleri sisteminde görev yapacak kılavuz kaptan, gemi adamı ve deniz trafik operatörü ile hava alanı kurtarma ve yangınla mücadele memuru atamalarına yönelik talepler, personelin sadece talep edilen ilgili alanda istihdam edilmesi kaydı ile Bakanlık tarafından ayrıca değerlendirilecek.

İşçi statüsüne alınacak taşeron personele sınav koşulları belirlenirken, en az 2 yıl kesintisiz ve toplamda 30 günü geçmeyen kesintiler hariç ibaresi kullanıldı.

Mevsimlik ve Geçici İşçi Şartları

Yayımlanan bilgilere göre; “4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla en az 2 yıl kesintisiz (yıllık izin, doğum izni, askerlik ve toplamda 30 günü geçmeyen kesintiler hariç olmak üzere) olarak ilgili teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda çalışmış ve halen çalışmaya devam edenler,” şeklinde taşeron tanımlaması yapıldı. Bu kişilerde aranacak şartların tespiti ve personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesinin kapsamının belirlenmesi açısından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. maddesi hükümlerinin esas alınacağı açıklandı.

Kamu teşebbüslerinin sadece mevsimlik işlerde veya kampanya işlerinde geçici işçi çalıştırabileceği de açıklamada yerini aldı.

İşçi Statüsüne Alınacak Taşeron

Bu geçiçi işçilerle yapılacak sözleşmelerde işçinin mevsimlik veya kampanya işçisi olduğunun belirtilmesi ibaresi koyuldu. 2019 yılında geçici işçilerin çalıştırılacakları toplam adam/ay süresi, belirlenecek tavanı aşmayacak şekilde, yıl içinde askerden dönecekler de dikkate alınarak Devlet Personel Başkanlığı’na vize ettirilecek.

Kamu teşebbüsleri 2019 yılında belirlenen tavanı aşamayacakları şekilde mevzuat çerçevesinde fazla çalışma yaptırabilecek.

Fazla Çalıştırma Koşulları

Fazla çalışma tavanının yeterli olmaması durumunda ise 1. fıkraya göre belirlenen tavanı yüzde 10’una kadar artırmaya kamu teşebbüsü yönetim kurulu yetkili kılındı. Üretiminin yarısından fazlasını ihraç eden kamu teşebbüslerinde fazla çalışma tavanı ilgisine göre Bakanlık veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yeniden belirlenebileceği belirtildi.

Bu maddeye konu olan kamu teşebbüsleri ise “Ürün alım kampanya faaliyetleri rekolteye bağlı olarak değişiklik gösteren, yeni mal veya hizmet üretim birimleri faaliyete geçen veya tesis veya birimleri başka bir kamu işletmesine devredilen, özelleştirilen veya başka bir kamu işletmesinin tesis veya birimlerini devralan, mal veya hizmet üretiminde artış görülen, rehabilitasyon ve bakım onarım faaliyetleri yürüten ve enerji arz güvenliğinin sağlanması amacıyla faaliyet gösteren” şeklinde tanımlandı.

KİT bütçeleri ise 2019 yılına dair işletme bütçelerini program hedefleri esas alınarak 31 Aralık 2018 tarihine göre hazırlayacaklar.

2019 KİT Bütçeleri

Hazırladıkları bütçeleri ise Bakanlığa ve ilgisine göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirecekler. Kamu teşebbüsleri ile ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyat ve tarifelerini belirlemekte serbest tutuldular. Satış fiyatları ve tarifeler, uygulanan ekonomik programda yer alan ilke ve politikalar, programdaki mali hedefler ve teşebbüsün finansman ihtiyacı dikkate alınarak belirlenecek.

Ücretsiz VİOP deneme hesabı açın ve 100.000 lira sanal para ile risk almadan nasıl yatırım yapacağınız öğrenin.Doviz Yatırımı Doviz Yatırımı
#Ekonomi kategorisini keşfet

Daha fazla içerik yükleSAT AL
Size daha iyi hizmet verebilmek için Yasal Mevzuat çerçevesinde, veri politikalarımızda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgi ve izin iptali ile ilgili olarak Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz.
Ayrıntılar
Onaylıyorum