Paylaşım

İşsiz Sayısı Aralık Ayında 581 Bin Kişi Azaldı!


 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan işgücü istatistikleri raporuna göre; işsizlik 2017 yılının Aralık ayında 581 bin kişi azaldı ve %10,4 oranında gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 yılının Aralık ayına ilişkin işsizlik rakamlarını açıkladı. 15 ve daha yukarı yaştaki işsiz sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre azalsa da, %10,4 gelen işsizlik oranı kaygı vermeye devam ediyor. Bir türlü çift haneden inmeyen işsizlik oranı, Kasım ayında ise %10,3 seviyesinde gelmişti.

15 yaşında ve daha büyük işsiz sayısı, 2016’nın aynı dönemine göre 581 bin kişi azaldı.

İşsiz sayısı bu düşüşle birlikte 3 milyon 291 bin kişiye geriledi. İşsiz oranı 2,3 puan düşerek, %10,4 seviyesinde gerçekleşti. 15-24 yaş arası nüfusta işsizlik oranı %19,2 ile kaygı verici düzeyde olmaya devam ediyor. 15-64 yaş arasındaki işsiz nüfusta da azalma oldu. Bu gruptaki işsiz oranı 2,3 puan azalışla %10,6 olarak açıklandı. Tarım dışı işsizlik oranı ise %12,3 düzeyinde geldi.

İstihdam edilenlerin sayısı 2017’nin Aralık ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 619 bin kişi arttı.

Bu artışla birlikte toplam istihdam sayısı 28 milyon 288 bin kişiye çıktı. Söz konusu rakam içerisinde; tarım sektöründe çalışanların sayısı 255 bin, tarım dışı sektörde çalışanların sayısı 1 milyon 365 kişi artış gösterdi.

İstihdam edilenlerin oranı %46,9 olurken, bunların; %55’i hizmetler, %19,5’i sanayi, %18,3’ü tarım ve %7,3’ü inşaat sektöründe oldu. Bir önceki yılın istihdam oranlarına bakıldığında, tarım ve sanayi sektörünün puanında düşüş olurken, hizmet sektörünün payında 0,1 puan artış gözlendi.

İşgücüne katılım 1 milyon 39 bin artışla, 31 milyon 579 bin kişiye yükseldi.

İşgücüne katılım oranı ise 0,8 puan artarak %52,4 seviyesine çıktı. Söz konusu dönemde erkeklerin işgücüne katılım oranı 0,2 puan artışla %71,7, kadınların oranı 1,3 puan artışla %33,5’e çıktı. Aralık 2017 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan, yani kayıt dışı çalışanların oranı %33,3 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam artarken, işsizlikte düşüş oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, bir önceki döneme göre 137 bin kişi artış gösterdi. İşsiz sayısı 67 bin kişi azalarak 3 milyon 162 bin kişi olarak gerçekleşirken; mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılım oranı %53,2 oldu.

Paratic Piyasalar

Yorumları Görmek İçin Tıklayın