Paylaşım

IMF Neden Finansal Risk Uyarısı Yaptı?


 

IMF’nin yılda iki kez yaptığı, Küresel Mali İstikrar Raporu’nun Nisan 2015 sayısı yayımlandı. Raporda doların güçlenmesinin gelişen ülkeler için finansal risk yaratabileceği uyarısı yapıldı. Raporda yer verilen bazı konular şöyle…

Doların 1981 yılından beri en yüksek artışı göstermesi üzerine, Uluslararası Para Fonu (IMF) gelişen ülkelere finansal risk uyarısı yaptı. IMF’in sunduğu raporda, dolardaki artışın yabancı para cinsinden borçlu ülkeler için endişe verici olduğu bildirildi.

IMF’in Nisan 2015 için hazırladığı, Küresel Mali İstikrar Raporu’nda; finansal risklerin son 6 ayda düşük faiz ortamı, döviz kurlarındaki dalgalanma ve emtia fiyatlarındaki gerileme nedeniyle arttığı ifade edildi. Bu durumun ise özellikle yükselen piyasa ekonomileri için negatif bir gelişme olduğu belirtildi.

Artan finansal risklerin gelişmiş ülkelerden, gelişmekte olan ülkelere doğru kaymakta olduğunu belirten raporda, bu durum için ek önlemler alınması gerektiği vurgulandı.

Büyük merkez bankaları tarafından uygulanan farklı para politikaları nedeniyle, doların son 9 ay içerisinde 1981’den bu yana en yüksek artışı gerçekleştirdiği belirtilen raporda; reel döviz kuru dalgalanmalarının küresel ekonomiyi destekleyeceği söylendi. Bu gelişmelerin ise yabancı para cinsinden borçlu ülkelere yönelik baskıyı artıracağı kaydedildi.

Raporda öneri olarak; ikili ve çoklu swap anlaşmalarının döviz kurlarındaki dalgalanmaya karşı kullanılabileceği fikri sunuldu.

Türk finans sektörüne de yer verilen raporda, Türkiye’ye ilişkin dış kırılganlıkların, düşen enerji fiyatları sayesinde azalacağı ancak önümüzdeki 4 yılda artması beklenen politika faiz oranının özel sektörün borçlanma maliyetini yükseltebileceği belirtildi.

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 11 yükselen piyasa ekonomisinde kullanılan banka kredilerinin % 50’den fazlasını kurumsal kredilerin oluşturduğu ifade edildi. Bu durumun ise finans sektörü için risk oluşturabileceğinin altı çizildi.

Raporda yükselen piyasa ekonomileriyle ilgili olarak şu sözlere yer verildi;

“Yükselen piyasa ekonomilerine ilişkin borçların büyük bir bölümünü yabancı para cinsinden kredilerin oluşturması, makro ve mikro ihtiyati tedbirlerin şoklardan kaynaklanan riskleri azaltmakta önemli role sahip olduğu anlamına geliyor. Regülatörler, döviz ve emtia fiyatlarından kaynaklanan risklere yönelik banka stres testleri uygulamalı ve kurumsal kaldıraçlar ile döviz kurundan etkilenme riskini yakından takip etmeli.”

Paratic Piyasalar


Yorumları Görmek İçin Tıklayın