Paylaşım
in G+

Finansal Sektöre olan Borçların Yapılandırılmasında Değişikliğe Gidildi


 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye göre, finansal sektöre olan borçların yapılandırılmasında değişiklik yapıldı. Geri ödeme kabiliyeti kazanacağı tespit edilen alacaklılara makul süre sınırı getirildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) finansal sektöre olan borçların yeniden yapılandırılması hakkında yönetmelikte değişiklikler yapan yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre; finansal yeniden yapılandırma kapsamında alınacak borçluların, bu borçlarının yeniden yapılandırılması ve yeni bir itfa planına bağlanması sonucunda borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanacağının tespit edilmesi uygulamasında “makul süre” sınırı getirildi.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınacak borçluların kuruluşlar tarafından tespit edileceği bildirildi.

Borçluların mali durumunun tespitini BDDK’nın uygun göreceği bir kuruluş yerine sadece çerçeve anlaşmalar ile belirlenecek kuruluşlar tarafından yapılması hükmü altına alındı.

5. maddede yapılan değişikliğe göre; bir borçluyla yapılan sözleşmenin çerçeve anlaşmalarını imzalayan alacaklı kuruluşların alacaklarının üçte ikisini oluşturan çoğunluğu tarafından imzalanması halinde, çerçeve anlaşmalarını imzalayan alacaklı kuruluşların tamamı tarafından alacakların yeniden yapılandırılması zorunluluğu getirildi.

Yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumların finansal yeniden yapılandırma sürecine katılmalarına ilişkin çerçeve anlaşmalarıyla belirlenecek.

Yapılan düzenlemeye göre kurum ve kuruluşlar talepleri halinde alacaklı kuruluşların iznine ve kabul nisaplarına bağlı olmaksızın finansal yeniden yapılandırmaya dahil olabilecekler. 9 maddede yer alan aynı risk grubuna dahil olan borçlulara piyasa faizlerinin altında faiz uygulanmayacağı ve ilave finansman sağlanamayacağına ilişkin fıkrası ile sözleşmelere taraf olan alacaklıların borçluya ait müşteri sırını niteliği taşıyan bilgileri birbirlerine ve kanunen açıkça yetkili kılınan merciler dışında kalanlara vermelerini sınırlayan fıkrası iptal edildi.

Finansal sektöre olan borçların yeniden yapılandırılması değişiklikliği yönetmeliğinde;

  • MADDE 1: 15/8/2018 tarihli ve 30510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmeliğin 3. maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  • MADDE 2: Aynı yönetmeliğin 4. maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  • MADDE 3: Aynı yönetmeliğin 5. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  • MADDE 4: Aynı yönetmeliğin 7. maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  • MADDE 5:  Aynı yönetmeliğin 9. maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.
  • MADDE 6: Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  • MADDE 7: Bu yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür, ibarelerine yer verildi.
Paratic Piyasalar

Doviz Yatırımı