5 Büyük Dinin İnsanlık Tarihi Boyunca Dünya Üzerindeki Yayılımını Anlatan Bir Animasyon

İnsanlık tarihi boyunca binlerce yıllık süregelen geçmişte insanlar pek çok farklı inanışa sahip olmuştur. Kimisi ateşe kimisi güneşe ya da bir hayvanın kutsal olduğuna inanmış ve dini inancı olarak benimsemiştir. Ancak yıllar yılı geçen süreçte Dünya genelinde insanlar çoğunlukla 5 dini inanışa sahip olmaktadır.

İzlediğiniz videoda Hinduizm, Yahudilik, Budizm, Hristiyanlık ve İslamiyetin Dünya’nın dört bir yanında insanlık tarihi boyunca geçirdiği yayılıma tanık oluyorsunuz. Görüntülerden anlaşılacağı üzere çok eski yıllarda Hinduizm ve Budizm inanışının özellikle Asya kıtasında yaygın olduğu görülüyor.

Yıllar geçtikçe Dünya genelinde İslamiyetin ve Hristiyanlığın hızlı bir şekilde yaygınlaştığını görebilirsiniz. Animasyonun sonucuna bakarak yaşadığımız zaman itibari ile Dünya’da en yaygın dinlerin Hristiyanlık ve Müslümanlık olduğun görebiliriz.

Paratic Piyasalar

Doviz Yatırımı Doviz Yatırımı

Bunu okuyan bunları da okur