Paylaşım

BDDK Finans Piyasası Şirketlerinin Yönetmeliğinde Değişiklik Yaptı


 

Finans piyasası şirketlerinde denetim yönünden değişikliğe giden BDDK, yapılan düzenlemelerin resmi gazetede yayımlanmasıyla prosedürde başka bir boyuta geçti. Konu ile ilgili detaylar haberimizin devamında:

Finans piyasası şirketlerinden olan faktoring, leasing ve finansman işletmelerinin kuruluş, işleyiş ve faaliyet esaslarında değişiklikler yapıldı. Faktoring borçların devredilmesini mümkün kılan sistemken, leasing şirketleri de finansal kiralama işlemlerini yürüten kuruluşlardır. Özellikle KOBİ firmaları için ciddi derecede önem taşıyan finans piyasası şirketleri, çalışmalarıyla ticaretin gelişmesine katkı sağlarlar. Yapılan değişiklik görevleri ile ilgili değil, şirketlerin denetim süreciyle ilgilidir.

İlginizi Çekebilir: Faktoring Nedir? Fonksiyonları ve Türleri Nelerdir?

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu’nun (BDDK) finans piyasası şirketleri hakkında yaptığı değişiklik, resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişikliğe bakıldığında ise kuruma gönderilecek raporların denetimcilerin elinden geçmesinin gerekeceği ilk göze çarpanlardan. Bakıldığında bu uygulamanın getirilmesi oldukça mantıklıdır. Çünkü finans piyasası şirketlerinin verdiği hizmetlerde, bağımsız denetçiler tarafından kontrol edilmesi ve onaylanması önemlidir. Kontroller ve onaylar eskiden de vardı elbette, fakat kanun gereği bunu yapan kişilerce değişiklik yaşanma ihtiyacı duyulmuştur.

Bağımsız denetçilerden önce yapılan uygulamada ise işleme konu olan raporların bağımsız denetim kurumlarında yetkili olan yeminli ya da serbest mali müşavirler tarafından onaylanması gerekiyordu. Getirilen uygulama ile bu kurumlarda görevli olan bağımsız denetçilere onay imkanı verilmiştir. Yapılan değişiklik resmi gazetede de yayımlanmıştır.

Kanunda yapılan değişiklik…

Yapılan değişikliğe göre; 24/4/2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin kuruluş ve faaliyet esasları hakkında yönetmeliğin 7. maddesi 3. fıkrası değiştirilmiştir.

“İkinci fıkra uyarınca kuruma gönderilecek raporların, bankalarda bağımsız denetim yapmaya yetkili kuruluşlarda görevli, yeminli mali müşavirler veya serbest muhasebeci mali müşavirler tarafından onaylanması zorunlu hale getirilmiştir” değişiklikten önce kanun bu şekildeydi.

“İkinci fıkra uyarınca kuruma gönderilecek raporların 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı kamu gözetimi, muhasebe ve denetim standartları kurumunun teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname ve ilgili mevzuat çerçevesinde, şirketlerde bağımsız denetim yapma yetkisinin haiz kuruluşlarda görevli bağımsız denetçiler tarafından onaylanması zorunlu hale getirilmiştir.” şeklinde değiştirilmiştir.

Paratic Piyasalar


Yorumları Görmek İçin Tıklayın